Close

ÜNİVERSİTE KADROSU

Prof. Dr. Zeki HASGÜR

Prof. Dr. Zeki HASGÜR

5 Ocak 1946 tarihinde Denizli’de doğan Zeki Hasgür ilköğretimini Aydın ili, Yenipazar ilçesinde başlamış, daha sonra taşındıkları Denizli’de İlkokulu ve devamında Ortaokulu bu ilde tamamlamış, lise öğrenimini ise İstanbul’da, Kuleli As. Lisesi’nde yapmıştır.
1965 yılında Kara Harp Okulu’nu, 1966’da Topçu Okulu’nu bitirip Türk Silahlı Kuvvetleri’nde muvazzaf subay olarak çalışmıştır. 1973 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü’nden Betonarme dalında İnşaat Yük. Mühendisi olarak mezun olmuştur.
1973-1974 yıllarında mühendis olarak Bayındırlık Bakanlığı Yapı İsleri Gen. Müdürlüğü’nde göreve başlamış, 1974 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Bölümü, Betonarme Ahşap-Çelik Yapılar Kürsüsü’nde kadro açılınca asistan olarak buraya girmiştir. 19761977 yılları arasında JICA bursu ile gittiği Japonya’da IISEE (Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Enstitüsü)’nde çalışmış, Deprem Mühendisliği alanında ”Generation of Artificial Earthquakes” adlı tez çalışmasını bitirerek “Post Graduate Diploma” almış, yine JICA bursu ile 1977-1978 yıllarında Tokyo’da Musashi Institute of Technology’ de Prof. Dr. Masaru Hoshiya’nın bölümünde doktora tezi ile ilgili araştırmalar yapmıştır.
1982 ‘de I.T.Ü.’de Deprem Mühendisliği dalında “Benzetilmiş Depremlerin Zemin Koşullarına Bağlı Olarak Elde Edilmesi“ adlı doktora çalışmasını Prof. Dr. Nahit Kumbasar’ın danışmanlığında tamamlamış, 1987 yılında I.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Yapı Anabilim Dalında Doçent unvanı almış olan Zeki Hasgür, 1996 yılında Betonarme Grubunda Profesör olmuştur.
Prof. Hasgür, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesinde, Lisans eğitiminde öğretim üyesi olarak Bilgisayar Programlama, Betonarme I, Reinforced Concrete I, Betonarme II, Reinforced Concrete Structures, Yapı Dinamiği, Betonarme Yüksek Binalar derslerini, Yüksek Lisans Eğitiminde de Mühendislik Sismolojisi, Engineering Seismology, Stochastic Methods in Structural Dynamics derslerini vermiştir. İ.T.Ü. dışındaki üniversitelerden Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Mekanik- Statik, Mukavemet, Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik, İsletme ve Metalürji Bölümlerinde Mekanik-Statik, Mukavemet ve İnşaat Bölümü’nde, Yapı Dinamiği derslerini vermiştir.Ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve toplantılarda konusuyla ilgili bildirileri, SCI’ de yayınlanmış makalelerinin yanı sıra Betonarme Çok- Katli Yapılar (Doç. Dr. Necmettin
Gündüz’le birlikte) ve Betonarme Bacalar (Prof.Dr.Metin Aydoğan’la birlikte) yazdıkları kitapları yayınlanmış bulunmaktadır.
Prof. Hasgür, Betonarme Grubu öğretim üyesi olarak, Erzincan 1992 depreminden başlayarak, 1995 Dinar ve 1998 Ceyhan ve 1999 Kocaeli depremlerinde betonarme ve yığma yapıların hasar tespitinden başlayarak deprem bölgelerinde çalışmış, güçlendirme projelerinin hazırlanmasında danışmanlık ve kontrol görevi yapmıştır.
1998 ve 2007 yıllarında değişen,üçüncü jenerasyon, tam-dinamik esaslı, çağdaş “Türkiye Deprem Yönetmeliği”nin öngördüğü esasların nedenlerinin açıklanması ve anlaşılması amacıyla, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Eğitim Komisyonu’nun eğitim programları kapsamında, yurtiçinde, diğer grup arkadaşları gibi görev almıştır.Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil, İstanbul başta olmak üzere bazıları çağrılı, Edirne’den, Diyarbakır’a, Antalya’dan, Zonguldak’a, kadar çeşitli illerde düzenlenen konferanslarda Deprem Mühendisliği ile ilgili konuşmalar yapmıştır. Uluslararası ilişkiler bakımından Prof. Hasgür, JSCE (Japan Society of Civil Engineers) tarafından Türkiye Kolu Başkanı ve Şeref Üyesi olarak seçildikten sonra, ilki 2008 yılında sonuncusu Mayıs 2013’te gerçekleşen, Türk, Japon Öğretim üyeleri ve mühendislerinin katılımı ile üç kez Türk-Japon İnşaat Mühendisleri Ortak Sempozyumunu İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlemiştir. Sonuncusu “Lessons Learned From Recent Earthquakes and Strategies for Disaster Reduction with a Special Emphasis on Izmit Bay Suspension Bridge &Gebze-Orhangazi-Izmir Motorway Project” adlı sempozyum olup bunda, ülkenin en aktif deprem kuşağı üzerinde yapımı tamamlanmış ve hizmette olan Dünyanın 4ncü Büyük Asma Köprüsünün, konu edilmesi, önemli ilgi odağı olmuştur.
1980’den beri Zeynep Gündüzalp ile evli olan Zeki Hasgür’ün, Fatoş ve Basak adlarında iki kızı, Kaya Sezen adında bir torunu vardır. 5 Ocak 2013’te I.T.Ü. İnşaat Fakültesi’nden emekli olan Prof. Dr. Zeki HASGÜR, I.T.Ü. Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans-Doktora programında 2014-2015 Öğretim Yılı sonuna kadar tez çalışmaları yanı sıra Engineering Seismology ve Stochastic Methods in Structural Dynamics derslerini vererek İ.T.Ü.’deki görevini tamamlamıştır.