Close

Asst. Prof. Dr. Tuba DEMİRCİ YILMAZ

Asst. Prof. Dr. Tuba DEMİRCİ YILMAZ

Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rejimlerinin tarihsel değişimi, feminist tarih yazımı, Türkiye ve dünyada kadın hareketi, son dönem Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi sosyal politika ve toplumsal tarihi, Osmanlı İmparatorluğu ve erken Cumhuriyet döneminde aile, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin siyasi tarihi, aile ve kent sosyolojisi ile mülteci hareketleri akademik ilgi alanlarını oluşturmaktadır.