Close

Assoc. Prof. Dr. Sevil ACAR AYTEKİN

Assoc. Prof. Dr. Sevil ACAR AYTEKİN

Sevil Acar is the Chair of the Economics Department at Altınbaş University. Her main areas of research are environmental and resource economics, particularly natural capital accounting, sustainable development indicators, and the resource curse. From 2000 to 2005, Sevil Acar studied economics at Bogazici University. She holds a Master’s degree from Istanbul Technical University (2007) and a PhD degree in Economics from Marmara University (2011). Previously she was working as a teaching assistant at Istanbul Technical University (2005-2010). Awarded with a Swedish Institute scholarship, she conducted research at the Centre for Environmental and Resource Economics (CERE), Umeå University, Sweden during her PhD studies. She took part in several projects such as the estimation of historical accounts for Swedish sustainable and unsustainable development in the 20th century and analysis of carbon convergence across countries focusing on its driving forces and policy implications. Recently she conducted research on fossil fuel subsidies and renewable energy in Turkey, in collaboration with the Global Subsidies Initiative (GSI-IISD). Her articles appeared in Structural Change and Economic Dynamics, Ecological Economics, International Review of Environmental and Resource Economics, Ecological Indicators, Energy Policy, and Journal of Environment & Development.

 

Doç. Dr. Sevil Acar, Altınbaş Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde bölüm başkanı ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Başlıca çalışma alanı çevre ve doğal kaynak iktisadı olup özellikle doğal sermaye muhasebesi, sürdürülebilir kalkınma göstergeleri, fosil yakıt teşvikleri ve bolluk paradoksu üzerinde uzmanlaşmaktadır. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nde (2000-2005), yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İktisat programında (2005-2007) ve doktorasını Marmara Üniversitesi (İngilizce) İktisat bölümünde (2007-2011) tamamlamıştır. 2005-2010 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Doktora çalışmalarının bir bölümünü İsveç Enstitüsü bursuyla Umeå Üniversitesi, Centre for Environmental and Resource Economics’te sürdürmüştür. İsveç için sürdürülebilir tasarrufların hesaplanması ve ülkeler arası karbon emisyonlarının yakınsaması gibi konularda projelerde görev almıştır. Global Subsidies Initiative (GSI-IISD) işbirliğiyle Türkiye’de fosil yakıt teşvikleri ve yenilenebilir enerjinin geleceği üzerine raporlar yazmıştır. Makaleleri Structural Change and Economic Dynamics, Ecological Economics, International Review of Environmental and Resource Economics, Ecological Indicators, Energy Policy, Journal of Environment & Development gibi dergilerde yayımlanmıştır.