Close

ÜNİVERSİTE KADROSU

Assoc. Prof. Gülçin TAŞKIRAN

Assoc. Prof. Gülçin TAŞKIRAN

Asst. Prof. Dr. Gülçin TAŞKIRAN

Altınbaş Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümü öğretim üyesi. İşsizlik, kayıt dışılık, a-tipik çalışma biçimleri, eğitim-istihdam ilişkisi ve iş sağlığı ve güvenliği konuları akademik ilgi alanlarını oluşturmaktadır.