Close

ÜNİVERSİTE KADROSU

Assoc. Prof. Dr. Aykut ERKAL

Assoc. Prof. Dr. Aykut ERKAL

Upon completing his Bachelor's Degree in Civil Engineering at Yıldız Technical University, Dr. Aykut Erkal commenced his Master's Degree in the Civil Engineering Department of Boğazici University. Afterwards, he started his PhD in the same Department of Boğazici University. His Doctoral Thesis is entitled "Infinite Elements in Finite Element Method". He, later on, began a post-doctoral position at the University College Dublin, Ireland in the School of Architecture, Landscape, and Civil Engineering. His research involved analysis of masonry building response from adjacent excavation induced soil movements and transport-generated vibration impacts on cultural heritage buildings. In August 2010, he joined the Department of Architecture and Civil Engineering at the University of Bath, UK as a Research Associate on an interdisciplinary research project – Parnassus, investigating the adverse environmental effects and adaptation measures needed for the protection of cultural heritage from climate change impact. Currently, he is a faculty member in the Department of Civil Engineering in Altınbaş University. His ongoing research includes the effects of train-induced vibrations on cultural heritage and environmental impacts on historic timber structures through on-site monitoring.

 

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’de tamamladıktan sonra, Dr Aykut Erkal, Master eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği bölümünde bitirdi. Doktora eğitimini de, Boğaziçi Üniversitesi’nde sürdürürken “Sonlu elemanlar yönteminde sonsuz elemanların kullanılması” konulu tez çalışmasını yaptı. Daha sonra Irlanda’da University College Dublin’de, doktora sonrası bilimsel araştırmacı olarak çalıştı. Burada, “Yakın zemin kazılarının kagir binalar üzerindeki etkileri” ve “Trafik sebebiyle oluşan yer titreşimlerinin tarihi yapılara etkileri” konulu bilimsel çalışmalar yaptı. Agustos 2010’da İngiltere’de University of Bath’da, Parnassus isimli bir bilimsel proje’de, proje yönetiminde ve bilimsel araştırmacı olarak görev aldı. Rüzgar etkisiyle sürüklenen yağmurun, selin ve çevresel etkilerin tarihi yapılar üzerindeki hasar verici tesirlerini araştırdı. Şu anda Altınbaş Üniversitesi’nde yardımcı doçent, öğretim üyesi olarak olarak eğitim ve araştırmalarına devam etmektedir. Tren titreşimlerine karşı kagir yapıların dinamik davranışını ve atmosferik etkilerin ahşap yapılar üzerindeki bozucu tesirlerini araştırmaktadır.