Close

ÜNİVERSİTE KADROSU

Asst. Prof. Adil USTURALI

Asst. Prof.  Adil USTURALI

Adil Usturalı, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Fox International Fellowship kapsamında 2015-2016 akademik yılını ABD’deki Yale Üniversitesi’nde geçirmiştir. Akademik ilgi alanlarının başında siyaset teorisi gelmekte ve doktora tezinde sekülerizm, meşruiyet ve bireysel özerklik arasındaki ilişkileri incelemektedir. Boğaziçi’nden önce, lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden almış, daha sonra İsveç’teki Uppsala Üniversitesi’nde yaptığı yüksek lisans çalışmasında “müzakereci ve mücadeleci demokrasi kuramları” üzerine bir tez yazmıştır. Adil aynı zamanda güncel demokrasi kuramları ve Türkiye siyaseti ile de akademik olarak ilgilenmektedir.