Close

Hakkında

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Altınbaş Üniversitesi stratejik hedeflerine uygun olarak küresel dünyayı yakalayabilmek ve eğitim-araştırma alanlarında öğrencilerine daha fazla imkân sunabilmek için önde gelen yabancı üniversitelerle iş birliği imkanlarını arttırmaya çabalamaktadır. Koordinatörlük, bu bağlamda, iş birliklerini zenginleştirmeye, farklılaştırmaya ve yaygınlaştırmaya özel önem göstermektedir. 

Brimimiz, YÖK uluslararasılaşma stratejisine uygun olarak, hem üniversitemizin hem de ülkemizin yükseköğretim alanında uluslararası bir cazibe merkezi olmasına katkı sağlamak için çalışmaktadır.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün temel sorumlulukları;

- Yabancı üniversitelerin saptanması, iletişim sağlanması ve değişim anlaşma görüşmelerinin yürütülmesi

- Yabancı kurumlara yapılacak ziyaretlerin planlanması

- Yabancı ortaklarla hem akademik hem idari düzeyde yapılan anlaşma süreçlerinin takibi ve tamamlanması 

- Uluslararası değişimden yararlanan öğrenci ve akademisyen katılımcı sayısının artırılması

- Üniversitelerimizin uluslararası iş birliği potansiyelinin artırılması

- Üniversitemizin uluslararası görünürlüğünün artırılması

 

 

 

 OFIS BROSURU