Close

Hakkımızda

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) öğrencilerin sağlık, kültür ve spor alanlarında gereksinimlerini karşılamak amacıyla hizmet vermektedir.  Öğrencilerin sağlık, psikolojik danışmanlık gibi temel ihtiyaçlarıyla birlikte  zihinsel, fiziksel ve kültürel gelişimlerine, yetenekleri ve kişilikleri doğrultusunda ilerlemelerine  bir bütün halinde katkıda bulunur.

Sağlık ve psikolojik destek birimlerimiz; öğrencilerin ve üniversite çalışanlarının bedensel ve psikolojik  sağlığını korumak, hastalıkları tedavi etmek ya da ettirmek için  profesyonelce hizmet veren mesleğinde yetkin  doktor, hemşire ve klinik psikologlardan oluşmaktadır.

SKS, kültürel ve sportif etkinliklerle öğrencilerimizi akılcı ve katılımcı yöntemlerle zihinsel ve fiziksel açılardan geliştirmeyi amaçlar. Öğrencilerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine yönelik öğrenci kulüpleri kurma, etkinlikler organize edip bu etkinliklere katılma, spor müsabakalarına yönlendirme gibi yöntemlerle onları teşvik eder ve onlara gerekli desteği sağlar.

SKS, bu amaçları gerçekleştirmek doğrultusunda araştırmalar yapar ve üniversitenin akademik birimleriyle işbirliği halinde strateji geliştirir. Birim, Üniversitenin çalışanlarının ve öğrencilerinin sağlık, kültür ve spor konularında danıştığı ve destek aldığı bir merkezdir.