Close

Burslar

BURSLAR

Üniversitemiz web sitesinde yer alan burs yönergesi hükümleri uygulanır. Aşağıdaki burs ve kapsamları bilgi amaçlı verilmiştir. Güncel burs yönergesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Altınbaş Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına yerleşen öğrencilerin yararlanabileceği çeşitli burs olanakları sunulmaktadır. Burslar ve kapsamları aşağıda yer almaktadır.

ÖSYM Bursu

Üniversite tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirilecekleri programlarda belirlenen burs oranlarıyla eğitim görmeye başlar.

  •          Tam burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğrenim ücretinin tamamından
  •          % 75 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğrenim ücretinin dörtte üçünden
  •          % 50 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğrenim ücretinin yarısından
  •          % 25 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler ise öğrenim ücretinin dörtte birinden muaf olurlar.

Burslar, programın öğrenim süresince devam eder, öğrenim dili İngilizce olan burslu programları kazanan öğrenciler için burs, İngilizce Hazırlık Programını da kapsar. Üniversitemize dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin normal eğitim-öğretim süreleri ise intibak ettirdikleri sınıf göz önüne alınarak belirlenir. Bu sürelerin aşılması durumunda burs oranı, ilk yıl giriş oranının %80'ine, ikinci yıl için %50'sine düşer. Üçüncü yıla uzama durumunda burs tümüyle kesilir.

Tercih Bursu

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler (Psikoloji hariç), Güzel Sanatlar ve Tasarım, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Uygulamalı Bilimler fakülteleri ve Meslek Yüksekokulu’nun tam ücretli kontenjanlarını ilk 3 sırada tercih eden öğrencilerimiz %50 tercih bursu hakkına sahiptir.

Altınbaş Üniversitesi Bursu:

LYS yerleştirme puan türü sıralamasında ilk 2000 arasında yer alan ve Altınbaş Üniversitesine yerleştirilen öğrenciler ayda 1.000 TL destek bursu almaya hak kazanır. Destek bursu, öğrencilerin eğitimlerini başarıyla sürdürmeleri koşuluyla normal öğrenim hayatları boyunca yılda 9 ay süreyle verilir. Bu öğrencilere ayrıca bir dizüstü bilgisayar hediye edilir.

Onur (Başarı) Bursu:

İngilizce Hazırlık Programından sonraki her akademik yıl sonunda, o yıl için kayıtlı oldukları Fakülte veya Bölüm programında belirtilen normal ders yükünü almış olup, aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış ve genel not ortalamaları 3.50 ve üstünde olmak koşuluyla, fakülte veya bölümlerinin birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarında dereceye giren öğrencilere izleyen eğitim-öğretim yılı boyunca Onur Bursu verilir.

 Onur bursunun dağılımı aşağıdaki tabloya göre yapılır.

 

 Derece

                   Burs Oranı

Sınıf Birincisi

Ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin  %100’ünü ödemez.

Sınıf İkincisi

Ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %50’sini ödemez.

Sınıf Üçüncüsü

Ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %25’ini ödemez.

 

Spor ve Sanat Başarı Bursları:

a)      Resim, heykel, sinema ve klasik batı müziği dallarında uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye giren öğrencilerden, tercih döneminden önce Altınbaş Üniversitesi Burs Komisyonuna başvuru yapıp, kabul edilenler;

b)      Çeşitli spor ve sanat dallarında Altınbaş Üniversitesi adına üniversiteler arası yarışmalara katılarak ulusal veya uluslararası ilk üç dereceye girmiş;

c)      Olimpik branşlarda A, Genç ve Ümit Milli olan, uluslararası spor organizasyonlarında ülkemizi temsil etmiş öğrencilere verilecek burstur.

Şehit Bursu:

 Her yıl Senato tarafından belirlenen programlarda, 3 lisans ve 3 ön lisans olmak üzere, toplam 6 öğrenciye Şehit Bursu verilir. 2017-2018 akademik yılı için şehit bursu verilecek olan lisans ve ön lisans programları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Lisans programları: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı (bir öğrenci), Hukuk Fakültesi (bir öğrenci) ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Programı (bir öğrenci)

Ön lisans programları: Meslek Yüksekokulu Adalet Programı (bir öğrenci), Çocuk Gelişimi Programı (bir öğrenci), ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı (bir öğrenci)

Şehit Bursu ile ilgili detayları Burs Yönergemizde bulabilirsiniz.

 KARDEŞ İNDİRİMİ

 Altınbaş Üniversitesi Burs Yönergesinin 9. maddesi kapsamında; Altınbaş Üniversitesi önlisans ve/veya lisans programlarında aynı anda kayıtlı kardeş öğrencilerimiz kardeş indiriminden faydalanabilir.

 Kardeş indirimi sadece eğitim ücreti için geçerlidir ve her yeni akademik yılda yenilenmesi gerekir.

 Kardeş indirimi başvurusunun her akademik yılın başında ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

 Başvuru sahiplerinin kardeş olduklarını belgeleyen evraklar (vukuatlı nüfus kayıt örneği, nufüs cüzdan fotokopisi) ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvuru yapmaları zorunludur.

 Kayıt döneminde indirimsiz ödeme yapılmış ise başvurunun uygun bulunmasından sonra indirim oranında iade yapılır.