Close

Rektörlük

Rektör
Prof. Dr. Çağrı ERHAN

İLGİLİ BİRİMLER:
- Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Daire Başkanlığı
- Öğrenci Ombudsmanlığı
- Erasmus Koordinatörlüğü
- Sürekli Eğitim Merkezi
- Akademik Performans Yönetimi Koordinasyonu (Prof. Dr. Oğuz Bayat)
- Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi – Diş Hastanesi
- Tüm Birimler 


 

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr Talat ÇİFTÇİ

 İLGİLİ BİRİMLER:
- Strateji Geliştirme ve Kalite Güvencesi Daire Başkanlığı
- Araştırma ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Daire Başkanlığı
- Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
- Açık Bilim ve Açık Erişim Komisyonu
- YÖKAK Çalışmaları Koordinasyonu
- Kalite Çalışmaları Koordinasyonu
- Öğreticinin Eğitimi Çalışmaları Koordinasyonu
- Akreditasyon Çalışmaları Komisyonu
- Araştırma, Yayın ve Uluslararası Akademik Faaliyetleri Destekleme Komisyonu
- Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu
- Altınbaş Üniversitesi Kalite Komisyonu
- Kütüphane ve Yayın Komisyonu
- Uygulama ve Araştırma Merkezleri


 

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Giyasettin BAYDAŞ

 İLGİLİ BİRİMLER:
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
- Bilgi Teknolojileri ve Güvenliği Daire Başkanlığı
- Hukuk Müşavirliği
- Akademik Atama Süreçleri
- Kariyer Geliştirme Merkezi Koordinatörlüğü
- Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü (Dr. Öğr. Üyesi Yasemin YÜCEL)
- Eğitim, Müfredat ve İntibak Komisyonu
- Mevzuat Komisyonu
- Burs Komisyonu
- Akademik Personel Atama-Yükseltme ve Sahihlik Komisyonu
- Bologna Eşgüdüm Komisyonu
- Baz Ücret, Yan Haklar ve Ek Ders Tetkik Komisyonu


 

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet Kasım HAN

 İLGİLİ BİRİMLER:

- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü
- Kurumsal İtibar ve Paydaş İlişkileri Daire Başkanlığı
- Kurumsal İtibar ve Paydaş İlişkileri Komisyonu
- Öğrenci Memnuniyet Komisyonu
- Engelsiz Altınbaş Birimi Komisyonu