Close

Kurullar ve Komisyonlar

Prof. Dr. Gıyasettin BAYDAŞ  Rektör Yardımcısı Başkan
Prof. Dr. Berrin CEYLAN ATAMAN  İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimleri Fakültesi Dekanı Üye
Prof. Dr. Oğuz BAYAT  Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V. Üye
Prof. Dr. Tunç FIŞGIN Tıp Fakültesi Dekanı Üye
Genel Sekreter   Üye
Bilgi Teknolojileri ve Güvenliği Daire Başkanı   Üye
Av. Gül ÖZDEMİR  Hukuk Müşaviri Üye

Hukuk Müşaviri  
Dr. Öğretim Üyesi Başak GÜNEŞ  Hukuk Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Murat Can ATAKAN Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Berrin CEYLAN ATAMAN – (YEDEK) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Kasım HAN – (YEDEK) Rektör Yardımcısı 
Arabuluculuk Yönetmeliğine göre bu konuyla ilgili Sekreterya hizmetini yürütmek üzere İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevlendirilmiştir.

Prof. Dr. Ahmet Kasım HAN Rektör Yardımcısı Başkan
Doç. Dr. Tolga DEMİRYOL  İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Prof. Dr. Servet KAYHAN Tıp Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Çağatay AYDIN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Öğr. Gör. Merve SELÇUK Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V. Üye
Kurumsal İtibar ve Paydaş İlişkileri Yönetimi Daire Başkanı Üye
Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Daire Başkanı Üye
Fatma Hande DİZDAROĞLU Kurumsal İtibar ve Paydaş İlişkileri Yönetimi Daire Başkanlığı/K.Uzman Üye
Tuğçe DEĞERLİ Bilimsel Araştırma ve Projeler Daire Başkanlığı/K.Uzman Üye
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı   Üye
İnsan Kaynakları Daire Başkanı   Üye
Strateji ve Kalite Güvence Daire Başkanı   Üye
Erasmus Koordinatörü   Raportör

Prof. Dr. Ahmet Kasım HAN Rektör Yardımcısı Başkan
Prof. Dr. A. Ercan GEGEZ  İşletme Fakültesi Dekanı 50 Soruda Dizisi Editörü
Prof. Dr. Emre ALKİN Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan V. Ders kitapları/Araştırma Kitapları Editörü
Prof. Dr. Osman Nuri UÇAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Öğretim Üyesi Aurum Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık Dergisi Baş Editörü
Dr. Öğr. Üyesi Gaye HAFEZ Eczacılık Fakültesi/Öğretim Üyesi Aurum Sağlık Bilimleri Dergisi Editörü
Dr. Öğr. Üyesi  Fatoş ALTINBAŞ  İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Prof. Dr. Hatun Hanzade DOĞAN Tıp Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Özge SEÇMELER Uygulamalı Bilimler Fakültesi /Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Başak ÖZKENDİRCİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Meliha Sermin PAKSOY  Hukuk Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Bilgi Teknolojileri ve Güvenliği Daire Başkanı Üye
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Üye
Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer AYDEMİR Uygulamalı Bilimler Fakültesi /Öğretim Üyesi Üye
Şeyma ÖZİN Kurumsal İtibar ve Paydaş İlişkileri Yönetimi Daire Başkanlığı/Yayınlar Uzmanı  

Prof. Dr. Talat ÇİFTÇİ Rektör Yardımcısı Başkan
Prof. Dr. İnci OKTAY Strateji ve Kalite Güvence Daire Başkan V. Üye
Dr. Öğretim Üyesi Füsun Zehra ÖZKAN Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğretim Üyesi Hande BUMİN DOYDUK İşletme Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğretim Üyesi Gaye HAFEZ Eczacılık Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğretim Üyesi Fulya AKSU Dış İlişkiler Koordinatörü  Üye
Dr. Öğretim Üyesi İlknur ÖZENCİ Diş Hekimliği Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğretim Üyesi Nihan AKDEMİR Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Prof. Dr. Osman Nuri UÇAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Prof. Dr. A. Ercan GEGEZ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V. Üye
Prof. Dr. Leyla ATEŞ Hukuk Fakültesi Dekan V. Üye
Prof. Dr. Oğuz BAYAT Mühendislik ve Doğa Bİlimleri Fakültesi Dekan V. Üye
Öğr. Gör. Merve SELÇUK Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V. Üye
Dr. Öğretim Üyesi Derya GEMİCİ DEVECİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Öğretim Üyesi Üye
Erasmus Koordinatörü Üye
Öğrenci İşleri Daire Başkanı   Üye
Strateji ve Kalite Güvence Daire Başkanı   Raportör 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Turgut İPEK  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Başkan
Prof. Dr. Ali Kemal KUTLU Tıp Fakültesi /Öğretim Üyesi Üye
Doç. Dr. Buğra ÖZEN Diş Hekimliği Fakültesi /Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Cansu VATANSEVER Eczacılık Fakültesi /Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayla ESEN İşletme Fakültesi /Öğretim Üyesi Üye
Doç. Dr. Banu KAVAKLI BİRDAL İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Özgül ÖZKOÇ Uygulamalı Bilimler Fakültesi /Öğretim Üyesi Üye 
Prof. Dr. Adem GENÇ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi /Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Çağatay AYDIN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi /Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Çağda ÖZBAKİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi /Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Murat Can ATAKAN Hukuk Fakültesi /Öğretim Üyesi Üye
Öğr. Gör. Merve SELÇUK Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V. Üye
Dr. Öğretim Üyesi Derya GEMİCİ DEVECİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Öğretim Üyesi Üye
Strateji ve Kalite Güvence Daire Başkanı Raportör 

Prof. Dr. A. Ercan GEGEZ İşletme Fakültesi Dekanı Başkan
Prof. Dr. Ahmet Kasım HAN Rektör Yardımcısı Üye
Prof. Dr. Ahmet ÖZBEK Tıp Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğretim Üyesi Seden AKAN Diş Hekimliği Fakültesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yücel YÜCEL Eczacılık Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAYGUSUZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Doç. Dr. Bengi İLHAN İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Üye
Öğrenci İşleri Daire Başkanı Üye
Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Daire Başkanı Üye
Güvenlik ve İdari İşler Müdürü Üye
Erasmus Koordinatörü Üye
Yurt Müdürü Üye
Bilgi Teknolojileri ve Güvenliği Daire Başkanı Üye
Yasin KARADEMİR Mali İşler ve Bütçe Daire Başkanlığı/K.Uzman Üye
Süleyman KİLCİ Öğrenci Konseyi Başkanı Üye
Strateji ve Kalite Güvence Daire Başkanı Üye
Öğrenci Ombudsmanı Üye/Raportör

Prof. Dr. Emre ALKİN Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan V. Başkan
Prof. Dr. Saim KILIÇ İşletme Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ADAK İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
İnsan Kaynakları Daire Başkanı Üye 
Dr. Öğr. Üyesi Yasin KÜTÜK İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Öğretim Üyesi Raportör

Prof. Dr. Ahmet Kasım HAN Rektör Yardımcısı Başkan
Prof. Dr. A. Ercan GEGEZ İşletme Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Prof. Dr. Buket AKSU Eczacılık Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Genel Sekreter Üye
Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Üye
Kurumsal İtibar ve Paydaş İlişkileri Yönetimi Daire Başkanı Üye

Prof. Dr.Saim KILIÇ İşletme Fakültesi/Öğretim Üyesi Başkan
Prof. Dr. Cevat DEMİR  Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Prof. Dr. Osman Nuri UÇAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi /Öğretim Üyesi Üye
Doç. Dr. Buğra ÖZEN Diş Hekimliği Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Doç. Dr. Hasan SINAR Hukuk Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Gaye HAFEZ Eczacılık Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Gülkızılca YÜRÜR Tıp Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Bilimsel Araştırma ve Projeler Daire Başkanı Üye

Prof. Dr. Talat ÇİFTÇİ Rektör Yardımcısı Başkan
Prof. Dr. Feride SEVERCAN Tıp Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Prof. Dr.  Berrin CEYLAN ATAMAN İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Üye
Prof. Dr. A Ercan GEGEZ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V. Üye
Prof. Dr. Gökser ÇAKAR Diş Hekimliği Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Prof. Dr. Vedat SOMAY Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Prof. Dr. Buket AKSU Eczacılık Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Prof. Dr. Oğuz BAYAT Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V. Üye
Doç. Dr. Jülide KARAKOÇ BAKIŞ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Prof. Dr. Leyla ATEŞ Hukuk Fakültesi Dekan V. Üye
Dr. Öğretim Üyesi Hakan KAYGUSUZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Tuğçe DEĞERLİ Bilimsel Araştırma ve Projeler Daire Başkanlığı/K.Uzman Raportör

Prof. Dr. Gıyasettin BAYDAŞ Rektör Yardımcısı Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yücel YÜCEL Eczacılık Fakültesi/Öğretim Üyesi Başkan Vekili
Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAYGUSUZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fadime İrem DOĞAN İşletme Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Başak ÖZKENDİRCİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Öğrenci İşleri Daire Başkanı   Raportör

Prof. Dr. Gıyasettin BAYDAŞ Rektör Yardımcısı Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Fatoş ALTINBAŞ  İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr.Üyesi  Yasemin Yücel YÜCEL Eczacılık Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Doç. Dr. Hasan SINAR Hukuk Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Raportör

Prof. Dr. Giyasettin BAYDAŞ Rektör Yardımcısı Başkan
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Üye/Raportör
Cihan CALP, Buket ÜRKMEZ İdari, Teknik İşler ve İnşaat Daire Başkanı Üye
Elif Tuğçe ÇOLAKOĞLU Psikolog Üye
Gizem BODUR ATALAY Psikolog Üye
Beliz Naz İŞERİ Psikolog Üye
Ezgi KOTANCI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı/Uzman Üye
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Üye
Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Daire Başkanı Üye
Öğrenci İşleri Daire Başkanı Üye
Erasmus Koordinatörü Üye
Staj ve CO-OP Müdürü Üye
Dr. Öğr. Üyesi Özlem BAYDAROĞLU YEŞİLKÖY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Doç. Dr. Alper KALİBER İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Öğr. Gör. Gülhan SEYHUN  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Öğretim Elemanı Üye
Doç. Dr. Umut YENİOCAK Hukuk Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Başak ÖZKENDİRİCİ  Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gül KIZILCA YÜRÜR Tıp Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Öğr. Gör. Burcu KARAKAYA STONE Yabancı Diller Meslek Yüksek Okulu /Öğretim Elemanı Üye
Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Yücel YÜCEL  Eczacılık Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğretim Üyesi Soner ŞİŞMANOĞLU Diş Hekimliği Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğretim Üyesi Murad CANBULUT İşletme Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Öğr. Gör. Merve İŞERİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğretim Üyesi Doğu Çağdaş ATİLLA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Prof. Dr. Şebnem DİRİKAN İPÇİ Diş Hekimliği Fakültesi / Öğretim Üyesi Üye

Prof. Dr. Berrin CEYLAN ATAMAN İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Başkan
Doç. Dr. Banu KAVAKLI BİRDAL İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi /Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğretim Üyesi Fulya EROĞLU Hukuk Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Prof. Dr. Oktay ARDA Tıp Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Doç. Dr. Armağan ÖZDEMİR İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi /Öğretim Üyesi Üye
İnsan Kaynakları Daire Başkanı Raportör

 

Prof. Dr. Emre ALKİN Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan V. Başkan
Prof. Dr. Osman Nuri UÇAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Prof. Dr. Şebnem DİRİKAN İPÇİ Diş Hekimliği Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Prof. Dr. A. Ercan GEGEZ İşletme Fakültesi Dekanı Üye
Doç. Dr. Nihan YANCI ÖZALP Hukuk Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yasin KÜTÜK İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
İnsan Kaynakları Daire Başkanı Raportör

Prof. Dr. Gıyasettin BAYDAŞ Rektör Yardımcısı Başkan
Dr. Öğretim Üyesi Nazile İrem YEŞİLYURT Hukuk Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Doç. Dr. Nihan YANCI ÖZALP Hukuk Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Orhan ERKAL Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi /Öğretim Üyesi Raportör

Prof. Dr. Talat ÇİFTÇİ Rektör Yardımcısı Başkan
Prof. Dr. İnci OKTAY Tıp Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Füsun Zehra ÖZKAN Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hande BUMİN DOYDUK İşletme Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gaye HAFEZ Eczacılık Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fulya AKSU İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi İlknur ÖZENCİ Diş Hekimliği Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğretim Üyesi Nihan AKDEMİR Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Prof. Dr. Osman Nuri UÇAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Prof. Dr. A. Ercan GEGEZ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V. Üye
Prof. Dr. Leyla ATEŞ Hukuk Fakültesi Dekan V. Üye
Prof. Dr. Oğuz BAYAT Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V. Üye
Öğr. Gör. Merve SELÇUK Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V. Üye
Dr. Öğr. Üyesi Derya GEMİCİ DEVECİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Öğretim Üyesi Üye
Erasmus Koordinatörü Üye
Öğrenci İşleri Daire Başkanı   Üye
Defne CANPOLAT Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencisi Üye 
Strateji ve Kalite Güvence Daire Başkanı Raportör

Prof. Dr. Talat ÇİFTÇİ Rektör Yardımcısı Başkan
Prof. Dr. A. Ercan GEGEZ İşletme Fakültesi Dekanı Üye
Prof. Dr. Hakkı SUNAY Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Üye
Prof. Dr. Osman Nuri UÇAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Prof. Dr. Buket AKSU  Eczacılık Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Prof. Dr. Servet KAYHAN Tıp Fakültesi/Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAYGUSUZ Bilimsel Araştırma ve Projeler Daire Başkan V. Üye
Öğr. Gör. Nevin CANBAZ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Üye
Staj ve CO-OP Müdürü Üye
Strateji ve Kalite Güvence Daire Başkanı Raportör