Close

Deneme Veri Tabanları

 

Kapsamlı bir araştırma tecrübesi sağlamak için Sociology Source Ultimate, öncü atıf dizinlerinde endekslenmiş pek çok önemli başlığın yanı sıra önde gelen konu dizinlerinde gösterilen yüzlerce akademik tam metin dergi içermektedir. Ayrıca, kapsamlı araştırma için kitaplar, monograflar, konferans kağıtları ve diğer periyodik olmayan içerik kaynakları için kapsamlı endeksleme dâhildir.

Sociology Source Ultimate, alanında uzman kişiler olan veritabanında en çok belirtilen ve en etkili yazarları kapsayan 26.000'den fazla yazar profiline sahiptir. Öğrenciler biyografik veriler ve bibliyografik bilgilerle bir yazarın mesleki odağını hızla belirleyebilirler.

 • 1,000’den fazla aktif tam metin dergi

 • 1,000’den fazla hakemli aktif tam metin dergi

 • 620’den fazla gecikmesiz hakemli aktif tam metin dergi

 • 580’den fazla Web of Science ve Scopus indeksli tam metin dergi

Başlık listesi:https://www.ebscohost.com/titleLists/sxi-coverage.xls

Konularına göre başlık listesi: https://www.ebscohost.com/titleLists/sxi-subject.xls

Detaylı bilgi:https://www.ebscohost.com/academic/sociology-source-ultimate

 

Erişim Linki: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=sxi 

 

Sociology Source Ultimate veritabanı 15 Mayıs 2017 tarihine kadar deneme erişiminize açılmıştır.

 

Diş hekimliği fakültesi için Dentistry & Oral Sciences Source veri tabanı, EBSCO tarafından sunulan Dentistry & Oral Sciences Source™ veritabanı, Diş Hekimliği disiplinindeki araştırmalar için hazırlanmış dünyanın tek tam metin veritabanıdır.

Üniversitelerin Diş Hekimliği Fakülteleri ve Diş Hastaneleri için temel danışma kaynağıdır.

Ayrıntılı indekslemesinin yanı sıra bu disiplindeki en  çok okunan akademik dergileri ve kitapları  tam  metin olarak sunan Dentistry & Oral Sciences Source™ veritabanında;

 

 • Diş  Hekimliği ile ilgili  258  tane  tam metin  akademik dergi  mevcuttur; bunlardan  240  tanesi

  hakemli tam metin dergilerdir.

 • Diş Hekimligi ile ilgili 330 tane derginin künye ve özet bilgileri (indeks ve abstract) mevcuttur; bunlardan 289 tanesi hakemli dergilerdir.

 • 31 tane tam metin kitap bulundurur,

 • Tam  metin  erişim  adreslerinin  yer  aldığı  120'den  fazla  dergi  içerisindeki  taranabilir  atıfları içermektedir.

 • Aylık bazda yeni tam metin akademik dergiler (hakemli) eklenecektir.

 

Başlık listesi: https://www.ebscohost.com/titleLists/ddh-coverage.xls

Konularına göre başlık listesi: https://www.ebscohost.com/titleLists/ddh-subject.xls  

Detaylı bilgi: https://www.ebscohost.com/academic/dentistry-oral-sciences-source

 

Erişim Linki:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ddh

 

Dentistry & Oral Sciences Source veritabanı 15 Mayıs 2017 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.