Close

Hakkında

ALTINBAŞ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ

Altınbaş Üniversitesi Çocuk Üniversitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Çocuk ve Gençlerin Beceri ve Geleceklerini Destekleme Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü Projesi çerçevesinde kurulmuştur. Bu kapsamda amacımız “Çocuk Üniversitesi” modelini üniversitemiz bünyesinde oluşturarak İstanbul’da yaşayan çocuklara hizmet vermektir.

Çocuk Üniversitesi Nedir?

Çocuk Üniversitesi, çocuklara, üniversite ile etkileşim içerisinde, yaparak, yaşayarak ve eğlenerek, bilimsel ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, yargılama, sorgulama, soru sorma, merak duyma, sorun çözme gibi temel yaşam becerilerini kazandırmak amacını güden; bu amaçla onları erken yaşta bilimin ve sanatın eğlenceli yüzü ile tanıştıran bir yapılanmadır. Bu modelde, üniversite öğretim elemanları ve öğrencileri, deneyimlerini çocuk ve gençlerin ilgilerini bilime, bilimsel düşünceye ve sanata çekecek biçimde yapılandırarak aktarırlar. Çocuk Üniversitesinde sanatın desteği ile bilimsel bilgi, yaratıcılığı ve yaratıcı düşünceyi destekleyecek biçimde paylaşılır. Bilim çocuklar için somut, gözle görülür ve doğrudan deneyimlenebilir hale gelir. Böylece bilim ve sanatın gündelik yaşamın her alanında herkesi ilgilendiren konular olduğu gösterilir. Bilimin ulaşılamaz olduğu ya da sanatın bireyin gelişiminde önemli bir yeri olmadığı gibi önyargılar da böylelikle aşılmış olur.

Çocuk Üniversitesinin Amaçları:

 • İstanbul’daki çocukların bilgi, beceri ve farkındalıklarını artırmak;
 • Çocukların toplumsal hayata aktif katılım sağlayan bireyler olmalarına yardımcı olmak;
 • Çocukların eğitim, bilim ve sanat hizmetlerine erişiminde eşit fırsatlar sunmak;
 • Çocuğu üniversite ortamı içerisinde bilim ve sanatın eğlenceli yüzü ile tanıştırmak;
 • Sanat desteği ile bilimi çocuklar için somut, gözle görülür hale getirmek;
 • Merak duyan, eleştirel düşünen, yaratıcı, yeni nesil bilim insanı profili oluşturmak.

Çocuklara yönelik faaliyetlerinde Çocuk Üniversitesi Modeli’ni uygulayacak olan merkez şu alanlarda araştırma ve uygulama faaliyetleri yürütecektir:

 • İstanbul ilinde çocukların eğitim ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik çalışmalar yürütülmesi ve belirlenen ihtiyaçlar dikkate alınarak çocuk ve gençlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik uygun eğitimlerin planlanması ve uygulanması,
 • Çocuklara yönelik bilgi, deneyim, eğitim programları ve iyi uygulamaların değişimi ve paylaşımı aracılığıyla kapasite geliştirmeye yönelik yerel, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi,
 • Çocuklarla yapılan araştırma ve uygulama faaliyetlerinin sonuçlarının ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması,
 • Çocuk ve gençlere yönelik bilimsel bilginin erişilebilirliğinin artırılması,
 • İlköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyindeki öğrencilerin ilgi duydukları bilimsel alanlarla ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi, o alanın uzmanı bilim insanlarından almasını sağlanması,
 • Bir alanda mevcut müfredatın ötesinde bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere bu bilginin sağlanması,
 • Öğrenciler meslek tercihinde bulunurken onlara yol gösterme ve destek sağlamak ve böylelikle öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmede katkı sağlanması,
 • Anne-Babalara çocuk ve gençlerin eğitimlerine yönelik bilinç kazandırılması, daha mutlu ve başarılı çocuk ve gençler için iyi ebeveynlik uygulamalarının anne ve babalara kazandırılması için Ana-Baba Okulu Eğitimi uygulanması planlanmaktadır.

Çocuk Üniversitesi Modelleri

Dünyada 95 ülkede çalışmaları yürütülen Çocuk Üniversitesi çalışmalarında değerlendirilen 6 farklı model bulunmaktadır:

 • Dersliklerde yürütülen sunum merkezli dersler
 • Dersliklerde yürütülen aktivite destekli dersler
 • Çalıştaylar şeklinde yürütülen uygulama ağırlıklı programlar
 • Tatil dönemlerinde yürütülen uygulama destekli kamplar
 • Yıl boyunca aynı alanda yürütülen ayrı ayrı ders ve uygulama modüllerinden oluşan programlar

Bu modellerin hepsinden yürütülecek programın niteliği, çocukların yaş grubuna göre farklı amaçlara yönelik olarak yararlanmak olasıdır. Çocuk Üniversitesi kapsamında yürütülen programların içerikleri oluşturulurken de ülkelerin uyguladıkları farklı yöntemler mevcuttur.

Üniversitelerin Toplumsal Sorumlulukları

Üniversitenin toplumla bağlarının güçlendirilmesi, çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişmeleri, bilgiye ulaşmanın yollarını keşfetmeleri üniversitenin sorumlulukları arasındadır. Geleceğin yetişkinleri olan çocukları bilinçlendirmek, çocuğun doğasında bulunan merak ve sorgulama becerisini teşvik etmek üniversitenin temel sorumluluğu olmalıdır. Çocukların üniversiteye geldiklerinde meraklarını, ilgilerini yitirmiş, sorgulamayan, iş bulabilmek umuduyla ya da sadece toplumsal gerekliliklerden dolayı üniversite okuyan gençler olmalarını engellemek toplumsal bir sorumluluk olarak, üniversitelerin görevleri arasında yer almalıdır.

Türkiye’de Durum ve Yapılanma

Son on yılda Çocuk Üniversitesi çalışmaları dünyada hız kazanmıştır. Türkiye’nin ilk resmi Çocuk Üniversitesidir Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesidir 2009 yılında kurulmuştur. Halen beş üniversitede yürütülmekte olan Çocuk Üniversitesi çalışmalarının, ülkemizde çocuk nüfusunun yoğunluğu ve artışı göz önünde bulundurularak, tüm illerde arttırılması hedeflenmektedir. Üniversitemizde, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Çocuk ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunan ve desteklenen “Çocuk ve Gençlerin Beceri ve Geleceklerini Destekleme Koordinatörlüğü” Projesi ile üniversitemizde Çocuk Üniversitesi çalışmalarına başlanmıştır. Bu proje kapsamında Altınbaş Üniversitesi ile proje ortağı olan Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçeye bağlı okullardan katılan 1000 çocuk ile gerçekleştirilen atölye çalışmaları 2013 yılı Şubat ayı içerisinde başlamıştır.

Aynı zamanda ailelere yönelik gerçekleştirilen Ana-Baba Okulu uygulamaları ile ebeveynler, sağlıklı iletişim, oyun ve oyunun koruyucu ruh sağlığı açısından önemi, çocuklara sınır koyma ve etkili disiplin yöntemleri, çocukların sosyal becerilerinin geliştirilmesi konularında eğitimler almışlardır.

Çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişimlerinin ve bilginin doğasına dair bilgi edinmelerinin desteklenmesi sorumluluğunu yerine getirmek ve üniversitenin toplumla bağlarının güçlendirilmesine dair Çocuk Üniversitesi çalışmalarının üniversitemiz bünyesinde başlatılmasından dolayı heyecanlı ve mutluyuz.

İstanbul Kalkınma Ajansı 2012 yılı Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı ve/veya T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Altınbaş Üniversitesi’ne aittir.

Sitemize ulaşmak için TIKLAYINIZ