Close

Önlisans Programı

Eğitsel Amaçlar

 

1)      Mesleki bilgi düzeyine katkı sağlama

2)      Mesleki iletişim becerisini geliştirme

3)      Programı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilme becerisi oluşturma

4)      Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırma

5)      Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olma

6)      Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olma

7)      Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanma

8)      İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanma

9)      Mesleki sorumluluk bilinci kazanma

Program Çıktıları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı mezunu,

 

1)      Ara eleman olarak görev yapacağı sağlık bilimleri alanındaki temel bilgilerle donanmış olma ve bu bilgileri uygulamada yetkinlik

2)        Ara eleman olarak görev yapacağı sağlık bilimleri alanındaki tıbbi terminolojiyi bilmede, hakim olmada ve kullanmada yetkinlik

3)        İlgili olduğu sağlık alanı ile ilgili olarak bilgi ve teknolojiye erişim yolları ve araçlarını kullanmada yetkinlik

4)        Hekim ile birlikte bir ekip oluşturulmasında ve birlikte çalışmada yetkinlik

5)        Alanı ile ilgili olarak cihazları tanımada ve bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmede yetkinlik

6)        Alanı ile ilgili olarak anamnez alma, dosya hazırlayabilme vb. hasta bilgilerinin alınmasında yetkinlik

7)        Bilgisayar kullanımı becerilerinde yetkinlik

8)        Genel fizik ve kimya kavramlarını açıklayabilme

9)        Mesleki sorumluluğu taşıyabilmede yeterlilik

10)    Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme.

11)    Sağlık kurumları bünyesindeki radyoloji ünitelerinde ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanarak hekimin gerekli gördüğü çekimleri yapabilme ve elde edilen verileri değerlendirebilme.

12)    Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade edebilme

13)    Yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirme kavramını edinmede yetkinlik

14)    Mesleğe ait bilgileri takip etme alışkanlığı edinmede yetkinlik

15)    Ekip çalışmasını gerçekleştirmede yeterlilik

16)    Etik ilkeleri ve mesleksel değerleri benimseme ve uygulamada yeterlilik, birey ve halk sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir.