Close

AKADEMİK BİRİMLER

Program Başkanının Mesajı

Kıymetli öğrenciler,

Sosyal hizmet bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun iyilik halini artırmak için sosyal değişime, insan ilişkilerinde sorun çözmeye, güçlenmeye ve özgürleşmeye katkı sağlayan insan hakları ve sosyal adalet temelli bir meslek ve bilim dalıdır. Bireyler arasında ırk, renk, dil, din, cinsiyet, sosyal sınıf veya herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm insanların haysiyet, onur ve toplumsal eşitliğini savunan sosyal hizmet, tüm dünyada arzu edilen sosyal değişimin evrensel değerler doğrultusunda gerçekleşmesinde etkin rol sahibidir.

Kişisel ve toplumsal sorunlara ilgi duyan, devamlı olarak kendini geliştirecek bir meslek arayan adaylar için sosyal hizmet alanı ilginç ve doyurucu olabilmektedir. Toplumdaki dezavantajlı tüm bireyler ve gruplar ve onları ilgilendiren her türlü toplumsal olay/olgu (yoksulluk, işsizlik, göç, madde bağımlılığı, suçluluk, sokak çocukları, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılık, ihmal ve istismar vakaları, engellilik ve hastalık gibi) sosyal hizmet mesleğinin çalışma alanındadır. Bu bağlamda mezunlarımız; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatları (İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Aile Danışma Merkezleri, Yaşlı Bakım ve Huzurevleri, Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Toplum Merkezleri vb.),  Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Özel Rehabilitasyon Merkezleri,  İçişler Bakanlığına bağlı sosyal destek kurumları, Adalet Bakanlığına bağlı cezaevleri/ıslahevleri/çocuk mahkemeleri, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Kaymakamlıklara bağlı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları, yerel yönetimler, dezavantajlı kesimlere yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşları gibi oldukça geniş bir yelpazede çalışma alanına sahiptirler.

Mezunlarımız, okulumuzdan aldıkları 2 yıllık ön lisans diploması ile tüm bu alanlarda çalışma imkânı bulabilmekle birlikte, aldıkları eğitimi devam ettirmek istedikleri takdirde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Sosyal Hizmet ve Sosyoloji lisans programlarına da geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca bölüm müfredatımız lisans müfredatları örnek alınarak hazırlandığı için öğrencilerimiz hiçbir ders kaybı yaşamaksızın direkt 3. sınıftan başlayarak lisans eğitimlerini 2 yılda tamamlayabilmektedirler.

Programımız; ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek ulusal ve evrensel değerleri benimseyen, disiplinler arası ilişki kurabilen, girişimcilik ruhu kazanmış, sürdürülebilir insani ve toplumsal gelişme için sosyal adaletin ve insan refahının gelişimine katkıda bulunan, küresel değişim ve gelişimle birlikte çeşitlenen sosyal sorunlar karşısında sorumluluk alabilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda Sosyal Hizmet programında eğitim alan her öğrencimiz, dönem içinde gerek teorik gerek uygulamalı olarak aldıkları eğitim ile alanında uzman birer meslek elemanı olmanın haklı gururunu yaşayacaklardır.

Akademik birimler, ancak donanımlı eğitim kadrosuna sahip oldukları zaman öncü olabilirler ve öğrencilerinin kendi geleceklerini daha parlak görebilmelerine yardımcı olabilirler. Bizler, Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet bölümü olarak alanında uzman ve güçlü eğitim kadromuz ile geleceğin yetkin sosyal hizmet meslek elemanlarını yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.  Bu amaçla eğitiminiz boyunca ve sonrasında her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi ister, çıktığınız bu önemli yolda hepinize başarılar dilerim.

 

Öğr. Gör. Dilek KIŞI