Close

Önlisans Programı

  • Mesleki bilgi düzeyine katkı sağlama
  • Mesleki iletişim becerisini geliştirme
  • Programı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilme becerisi oluşturma
  • Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırma
  • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olma
  • Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olma
  • Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanma
  • İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanma
  • Mesleki sorumluluk bilinci kazanma

Radyoterapi Programı mezunu,

 

1.            Radyoterapi alanındaki temel düzeyde bilgiyi kavrar ve klinikte uygular.

2.            Radyoterapi alanı ile ilgili terimleri açıklar.

3.            Cihazlarla ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları anlar ve çözüme ulaştırır.

4.            Radyoterapi alanında mevcut olan eksiklikleri ve sorunları tespit eder ve çözüm yollarını öngörür.

5.            Radyoterapi alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak

               yürütür.

6.            Kişisel ve sosyal çevre içerisinde insan davranışlarının önemli kalıplarını keşfeder.

7.            Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.

8.            Radyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu teknolojik bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve

               kurumlara gerektiğinde bilgi verir.

9.            Birey ve halk sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma konularını ilişkilendirir.

10.         Radyoterapide kullanılan cihazların kullanım alanlarının farkına varır.

11.         Acil durumlarda ve ilk yardım konularında yeterli bilgi ve beceriyi uygular.

12.         Hekim ile birlikte bir ekip oluşturarak gerekli çalışmaları yürütür.

13.         Radyasyon onkologları, tıbbi radyasyon fizikçileri, hastalar, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleriyle etkili

              iletişim kurar.

14.         Genel halk sağlığı alanındaki temel bilgileri izah eder.

15.         İnsan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomi bilgisini ilişkilendirir.

16.         Radyasyon onkolojisi ile ilgili olarak anamnez alır ve hasta bilgilerini içeren dosyaları hazırlar.

17.         Genel ve mesleki yazılım programlarını, hastane otomasyon sistemlerini kullanır.

18.         Radyoterapi alanı ile ilgili olarak kongre, seminer, konferans, sempozyum gibi etkinliklere katılır ve çözüm

              önerileri geliştirir.