Close

Ders İçerikleri

RADY 101 Klinik Set-up I (3-0)5
Radyaterapinin genel fiziği, simülasyon kavramları, temel set-up uygulamaları.
RADY 103 Klinik Radyasyon Fiziği I (4-0)5
Madde ve atom tanımı, Radyoaktivite tanımı ve tedavideki rolü, Radyasyon tanımı ve radyasyon çeşitleri, X-ışınları ve tedavideki yerini, Radyasyon doz birimleri.
RADY 105 Anatomi I (2-1)4
İnsan vücudu ve yapıtaşlarının öğrenilmesi, bu yapıtaşlarını oluşturan hücreleri organizmaları ve organların anlatımını içerir.
RADY 107 Tıbbi Görüntüleme (2-0)3
Tıbbi görüntüleme teknikleri konusunda teorik bilgiler ve pratik uygulamalar içermektedir.
RADY 109 Radyasyondan Korunma (2-0)3

İyonize ve non-iyonize radyasyon çeşitleri, Radyasyon doz birimleri, radyasyonun insan vücudundaki etkileri, X- Işını üretimi ve uygulama alanları, radyasyonda kullanılan ölçüm cihazları,  radyasyondan korunma kuralları ve hesaplamaları, radyoaktif kaynakların toplanması ve zararsız hale getirilmesi,  radyasyondan korunmada hukuksal durum.

RADY 121 Seçmeli 1: Radyoterapide Tıbbi Terminoloji (2-0)2
Dersin içeriğin de; öğrenciler tıp terimlerini oluşturan kökleri, birleştirme formlarını, önekleri ve sonekleri tanıtarak bu temel elementlerin nasıl bir araya gelerek tıbbi terimler oluşturulduğunu göreceklerdir. Öğrenciler çeşitli dallara ait tıbbi terimlerin tanımlamanın yanı sıra yaygın olarak tıp alanında kullanılan tıbbi kısaltmalarını da öğreneceklerdir. Tıp terminolojisi öğrenimi program boyunca devam edecektir.
RADY 123 Seçmeli 2: Tıbbi Atıklar ve İş Güvenliği (2-0)2
Klinik uygulamalar sonucu oluşacak tıbbi atıkların sınıflandırılması, bertaraf edilmesi ve personelin atıklardan korunmasına ilişkin gerekli bilginin edinilmesi.
RADY 102 Klinik Set-up II (3-0)5
Baş-boyun kanserlerinde oral kavite, orofarenks, larenks, hipofarenks,nazofarenks anatomisi, fizyolojisi ve tedavi yöntemleri, akciğer,meme, GİS, ürogenital sistem ve kemik-yumuşak doku tümörlerinde tedavi yaklaşımları, onkolojik cerrahi prensipleri, radyoterapide doz-volum ilişki tanımlamaları öğrenilir.
RADY 104 Klinik Radyasyon Fiziği II (4-0)5
İyonize radyasyonun madde ile ekileşimini bilinir. Radyasyon ölçme yöntemlerini hakkında bilgi edinilir. Elektron etkileşimlerini öğrenir. Işınların tedavideki yerini öğrenir.
RADY 106 Anatomi II (2-1)4
Ders her bir hafta bir organ sisteminin anatomi ve fizyolojisi öğrenilmek üzere oluşturulmuştur. Tıp terminolojisi öğrenimi program boyunca devam edecektir.
BİL 110 Bilgisayar Becerileri (1-2)3
İleri seviyede MS Word, bilgisayar donanım ve bilgisayarı zararlı programlardan koruma.
MAT 108 Matematik (2-0)2
DGS hazırlığı için gereken temel matematik düzeyinde eğitimin verilmesi.
RADY 108 Hasta Bakım Yöntemleri (2-0)3
Onkoloji hastasının bakımı hakkında bilgi vermek.
RADY 122 Kayıt Tutma (2-0)2
Veri, bilgi kavramları, bilgi çağı ve toplumu, bilgi kaynakları.
RADY 124 İletişim (2-0)2       
İnsan ilişkilerinde önemli yer tutan renk, ses, vücut dili eğitimi verilmesi, hasta ve personel ile etkili iletişim kurulmasının sağlanması.
İNG 201 Mesleki İngilizce I (2-0)3
Terimler, Diyaloglar, Mesleki Cihazlar.
RADY 201 Tedavi Planlaması I (3-0)5
Radyoterapide kullanılan tedavi cihazlarının yapısını öğrenir ve kullanır. Simülatör cihazlarının yapısını öğrenir ve kullanılır. Brakiterapi cihazlarının yapısını öğrenir ve kullanılır. Tedavi planlama sistemleri hakkında bilgi sahibi olunur.
RADY 203 Klinik Onkoloji I (3-0)5
Epidemiyoloji, etyoloji, sistemlere göre genel tedavi prensipleri, yayılma paternleri öğrenilir.
RADY 205 Radyoterapiye Giriş I (3-0)6
Radyasyon onkolojisinin esasları anlatılacaktır. Tıbbi, biyolojik ve patolojik yönlerine kadar, fiziksel ve teknik yönleri de tartışılacaktır. Radyoterapi teknikerinin rolü ve sorumlulukları, tedavi preskipsiyonu, tedavi parametrelerinin dokümantasyonu ve uygulanması, acil durumlar, hastanın durumu ve eğitilmesi de anlatılacak, tartışılacak ve araştırılacaktır. Öğrencilerin kendilerine verilen bir konuda araştırma makalesi yazması ve bulgularını sınıfta sunması istenecektir.
RADY 207 Tanıda Kullanılan Yöntemler (2-0)2
Tanı amaçlı kullanılan cihaz ve ilave donanım hakkında bilgi verilir.
RADY 209 Radyobiyoloji (2-0)3
Hücre sağkalım eğrileri, Radyasyonun normal doku ve tümor hücreleri üzerine etkisi, Radyoterapide zaman-doz-fraksiyonasyon, formüller, radyokoruyucular, radyoduyarlaştırıcılar, karsinogenesis.
RADY 211 Yerinde Uygulama I (0-4)4
Yerinde uygulama etkinliğinin temel amacı, öğrencilerin öğrenimleri süresince edinmekte oldukları bilgi, beceri ve yetkinlikleri, yine öğrenimleri süresince ilgili oldukları bir alanda bir iş yerinde uygulama yaparak pekiştirmelerine ve bir iş deneyimi kazanmalarına ve bu sayede iş hayatına intibaklarını kolaylaştırmaktır. Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir.
RADY 221 Radyoterapi Ekipmanları (2-0)2
İmmobilizasyon araç ve gereçleri bilinir.
İNG 202 Mesleki İngilizce II (2-0)3
Terimler, Diyaloglar, Mesleki Cihazlar.
RADY 202 Tedavi Planlaması II (3-0)5
Karşılıklı paralel alanlar tekniğini bilinir. Çoklu alanlarla yapılan tedavileri öğrenilir. Tedavi cihazları ve planları hakkında genel bilgi sahibi olunur.
RADY 204 Klinik Onkoloji II (3-0)5
Epidemiyoloji, etyoloji, sistemlere göre genel tedavi prensipleri, yayılma paternleri öğrenilir.
RADY 206 Radyoterapiye Giriş II (3-0)6
Radyasyon onkolojisinin esasları anlatılacaktır. Tıbbi, biyolojik ve patolojik yönlerine kadar, fiziksel ve teknik yönleri de tartışılacaktır. Radyoterapi teknikerinin rolü ve sorumlulukları, tedavi preskipsiyonu, tedavi parametrelerinin dokümantasyonu ve uygulanması, acil durumlar, hastanın durumu ve eğitilmesi de anlatılacak, tartışılacak ve araştırılacaktır. Öğrencilerin kendilerine verilen bir konuda araştırma makalesi yazması ve bulgularını sınıfta sunması istenecektir.
RADY 208 Film Değerlendirme (2-0)2
Tıbbi görüntüleme teknikleriyle elde edilen görüntüler ve patolojilerin eşleştirilmesi, farklı görüntülerin seviyelerinin eşleştirilmesi.
RADY 210 Radyasyonun Çevresel Etkileri (2-0)3
Radyasyon Kavramı, Radyasyon Kaynakları, Radyoaktif Kirlenme, Radyasyondan Korunma.
RADY 212 Yerinde Uygulama II (0-4)4
Yerinde uygulama etkinliğinin temel amacı, öğrencilerin öğrenimleri süresince edinmekte oldukları bilgi, beceri ve yetkinlikleri, yine öğrenimleri süresince ilgili oldukları bir alanda bir iş yerinde uygulama yaparak pekiştirmelerine ve bir iş deneyimi kazanmalarına ve bu sayede iş hayatına intibaklarını kolaylaştırmaktır. Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir.
RADY 222 Sağlık Hukuku (2-0)2
Etik kavramı, hasta hakları, hasta-hekim-sağlık personeli ilişkisinin hukuki boyutları.
RADY 290 Staj (0-0)8
Otuz iş günü uygulama yapılması ve çalışmaların raporlaştırılması.