Close

Önlisans Programı

1)      Mesleki bilgi düzeyine katkı sağlama

2)      Mesleki iletişim becerisini geliştirme

3)      Programı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilme becerisi oluşturma

4)      Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırma

5)      Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olma

6)      Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olma

7)      Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanma

8)      İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanma

9)      Mesleki sorumluluk bilinci kazanma

Optisyenlik Programı mezunu,

 

1)      Optisyenlik alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilir.

2)      Optisyenlik alanı ile ilgili terimleri açıklayabilir.

3)      Cihazlarla ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlayabilir.

4)      Optisyenlik alanında mevcut olan eksiklikleri ve sorunları tespit edebilir ve çözüm yolları bulabilir.

5)      Optisyenlik alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilir.

6)      Kişisel ve sosyal çevre içerisinde insan davranışlarının önemli kalıplarını keşfedebilir.

7)      Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

8)      Optisyenlik alanı ile ilgili konularda sahip olduğu teknolojik bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir.

9)      Birey ve halk sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir.

10)  Temel görme cihazlarının reçeteye göre en iyi seçimi, satışı ve hazırlanmasında kullanıcıya yardımcı olur ve kullanıcı adaptasyonunu sağlayabilir.

11)  Numaralı gözlük camlarını ve kontak lenslerin diyoptrisini ölçebilir ve bunların montajı için gerekli ayarları yapabilir.

12)  Gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları, gereçleri ve makineleri kullanabilir.

13)  Göz, göz anatomisi, göz fizyolojisi, göz hastalıkları ve görme sağlığı alanlarında temel bilgilere sahiptir.

14)  Genel halk sağlığı alanında temel bilgilere sahiptir.

15)  İnsan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisi bilgisine sahiptir.

16)  Laboratuvar ve çalışma alanlarının güvenlik prosedürlerini açıklayabilir.

17)  Genel ve mesleki yazılım programlarını, hastane otomasyon sistemlerini kullanabilir.

18)  Cam ve diğer optik malzemelerin nasıl üretildiğini açıklayabilir.

19)  Optik ürünlerinin farklı kullanımlarını ve ürün bilgilerini gösterebilir.

20)  Optisyenlik alanı ile ilgili olarak kongre, seminer, konferans, sempozyum vb. etkinliklere katılabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.