Close

Önlisans Programı

  • Mesleki bilgi, beceri ve tutumlara katkı sağlama
  • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme
  • Mesleki iletişim becerisi geliştirme
  • Programı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
  • Alanı ile ilgili malzemeleri ve teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olma
  • Alanı ile ilgili malzemeleri ve teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olma
  • Acil durumlarda ve ilk yardım konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olma
  • Radyasyondan, toksik etkilerden ve enfeksiyondan korunma konusunda bilgi sahibi olma
  • Diş hekimliği klinik yardımcılığı mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmak
  • Diş hekimliğinin ihtiyaçlarını yakından takip ederek, bu ihtiyaçlara uygun eğitimin gerçekleşmesini sağlama

Ağız ve diş sağlığı programı mezunu,

1) Vücut sistemlerini oluşturan organların ve baş-boyun bölgesinin morfolojik, anatomik, histolojik ve fizyolojik özellikleri konusunda temel bilgi seviyesine sahip olacaktır.

2) Diş hekimliğinin uğraş alanı olan hastalıkları ve tedavi süreçlerini tanıyacak, bu süreçlerde diş hekimi asistanının görev ve sorumluluklarını bilecektir.

3) Dişlerin morfolojik yapı bilgisine, süt ve sürekli dişleri ayırt etme, sınıflama ve kodlama becerisine sahip ve bu bilgileri mesleki yaşamında kullanacaktır.

4) Diş hekimliğinin klinik uygulamalarında diş hekimi asistanının kullanacağı ve transfer edeceği el aletleri ve cihazları tanıyacak, tedavi alanlarını hazırlama ve tedavi esnasında asiste etme bilgi ve becerisini kazanacaktır.

5) Diş hekimliği uygulamalarında kullanılan materyallerin manipülasyonu, içerikleri ve özellikleri ile ilgili temel bilgi ve beceriyi kazanacaktır.

6) Dört elli diş hekimliğinde ve diş hekimliği takımında etkin rol alma becerisi kazanacaklardır.

7) Diş hekimliği alanında hasta kaydı, kayıtların korunması ve tedavi süreçlerinde ihtiyaç duyulan bilişim teknolojilerini tanıyacaktır.

8) Koruyucu diş hekimliği çalışmalarında diş hekimi asistanının rolünü bilecektir.

9) Diş hekimliğinde bulaşıcı hastalıklar ile ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip olacak, infeksiyon kontrolü yapabilme becerisi edinecektir.

10) Çevre ve insan sağlığını korumanın önemini bilecek ve bunu mesleki yaşamında uygulayabilme becerisini kazanacaktır.

11) Diş hekimliği alanındaki radyografi teknikleri ve radyasyon tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olacak mesleki uygulamalarda radyasyondan korunma becerisini kazanacaktır.

12) Diş hekimliği uygulamalarında hangi ilaçların kullanıldığını bilecektir.

13) Mesleki yaşamında ihtiyaç duyacağı düzeyde hastayı psikolojik ve sosyal açıdan değerlendirme ve hasta ile iletişim yetisi kazanacaktır.

14) Sağlık alanında temel sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik haklarını bilecek ve mesleki yaşantısında kullanacaktır.

15) Analitik düşünme yeteneği kazanır. Mesleğinin gerektirebileceği temel koşullarda bunu kullanır.