Close

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara ve bir yarıyıl sınavı yapılır. Dönem başında, ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen dersler ilgili bölümce belirlenir. Bu durumda, yarıyıl sonu ders notu öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.