Close

Vizyon ve Misyon

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

Vizyon

Türkiye sağlık sistemi ve politikalarının gelişimine yapıcı etkide bulunan, günümüz gereksinimleri doğrultusunda çağdaş standartlarda eğitim veren, bilimsel araştırmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretilmesini sağlayarak sağlık alanında yetkin yöneticiler yetiştiren saygın bir bölüm olmaktır.

Misyon

Sağlık hizmetleri alanında kaliteli, verimli ve etkili hizmet sunumu için temel sağlık bilgisi, hastane yönetimi ve işletmecilik bilgilerine sahip; planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetleme fonksiyonlarına ilişkin teknikleri uygulayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış nitelikli kişileri sağlık sektörüne kazandırmaktır.

Kazanılan Derece

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programını başarıyla tamamlayan öğrenciler Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans Derecesi ve Pearson Assured Sertifikası almaya hak kazanırlar.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programına kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite giriş sınavı sonuçlarına göre yapılır. Programa “YGS-6”  puan türüne göre öğrenci kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 90 AKTS zorunlu, 30 AKTS seçmeli olmak üzere en az 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları ve programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Mezun olan öğrenciler kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, danışmanlık şirketlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilmektedirler.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda başarılı oldukları takdirde “Sağlık Yönetimi” veya “İşletme” lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.