Close

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun olan öğrenciler kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, danışmanlık şirketlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilmektedirler.