Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Programın vizyonu, Türkiye’de kamu ve vakıf üniversitelerinin ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren yüksekokulları arasında sürekli olarak ön sıralarda yer alarak alanında belli bir tanınmışlık düzeyini yakalamaktır. Bölüm mezunlarının Türkiye’de özel sektörlerde ara elemanın yanı sıra ana eleman haline getirilerek, her an aranan eleman olmalarını sağlamak da bölümümüzün vizyonudur. Ayrıca öğrencilerimizin dikey geçiş yapmalarını ve 4 yıllık yüksekokul okumaları için teşviklerde bulunarak, aldıkları eğitimi 4 yıllık yüksekokullarda da gösterip kendimizi kanıtlamak hedeflerimiz arasındadır.

Misyon

Programın misyonu,öğrencilerin el aletleri, kaynak, eritme, santrifüj döküm, model hazırlama, şekillendirme, birleştirme, haddeleme, polisaj, asitle motif hazırlama, yüzey işlemleri, takı tasarımı, teknik çizim, artistik çizim, üç boyutlu bilgisayarda takı çizimi, taş inceleme ve işleme ayrıca üretimle ilgili yeterli bilgi ve beceri kazandırmaktadır. Bu bağlamda öğrencilere kuyumculuk, takı tasarımı, gemoloji konusunda teorik ve uygulamalı eğitim öğretim verilecektir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Ön Lisans Derecesi ve Pearson Assured sertifikası almaya hak kazanırlar.

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI

Ülkemizin altın ve takı tasarımında ihtiyaç duyduğu yetişmiş uzman uzmanları teknolojik bilgilerle sektöre sunmak.

Kayıt ve Kabul Koşulları

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen üniversite giriş sınavının YGS 5 puan türünden yeterli puan almış olmak.

Mezuniyet Koşulları

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı’nda öğrenci, 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 1. yıl 30 iş günü, 2. Yıl 20 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Yüksekokul lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün programındaki (EX) notu aldığı dersler dışındaki not ortalamalarına katılan dersleri en az (DD) notuyla, katılmayan dersleri ise (S) notuyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00’ın altında olmaması gerekir. Genel not ortalaması 3.00'den 3.49'a kadar olan öğrenciler onur, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir. Başka bir Üniversiteden nakil yoluyla gelen öğrencilerin ön lisans/lisans diploması alabilmeleri için en az son iki yarıyılı Üniversitede okumuş olmaları gerekir

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (Jewelry and Jewelry Design) alanında Ön Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar, Kuyumculuk sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler. Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir.

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı müfredatı kuyum mücevher sektörüne kalifiye eleman yetiştirmeye yöneliktir. Bu sektörü de, Türkiye de tümüyle özel olduğu için, programa kaydolan öğrenciler ilk günden itibaren piyasa şartlarının hakim olduğu bir sektörde çalışacakları ve kendi branşlarında kamu sektöründe istihdam edilebilmelerin oldukça az sayıda olduğu konusunda bilinçlendirilmektedirler. Bu yüzden rekabetin yoğun olduğu bu sektörde, yeni mezun bir elemanın kendi başına özel atölye açıp bunu yürütebilmesi ya da kurulu bir firmaya girip kendini kanıtlayabilmesi için her öğrenci üzerinde titizlikle durulmakta ve öğrenciler kuyum sektörünün geleneksel teknikleri yanında, modern teknolojik bilgilerle de donatılmaktadır. Özgünlük ve Yenilikçilik bu öğretinin temelini oluşturmaktadır. Buna göre, öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışma alanları sektörel bazda şöyle sıralanabilir:

  • Kuyum Mücevher Sektörü:

Az bir sermaye ile Kuyumcular Odasının kabul ettiği usta sıfatıyla, ya da Çalışma Bakanlığının kabul ettiği tekniker sıfatıyla özel kuyum ya da süstaşı işleme atölyesi açabilme imkanına sahip olmalarının yansıra, bu sektörle ilişkili firmalarda bahsedilen unvanlarıyla; yönetim, imalat, tasarım, teknik ya da sanat danışmanlığı, satış elemanı vb. alanlarda çalışabilirler.

  • Maden Sektörü:

Kendi başlarına veya özel sektöre ait süstaşı madenciliği işletmelerinde üretici, teknik danışman yada pazarlamacı olarak görev alabilirler.

  • Resmi Hizmet Sektörü:

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde mücevher uzmanı olarak, Dış Ticaret Müsteşarlığında, Maden tetkik Arama Genel Müdürlüğü ve Maden İşleri Genel Müdürlüğünde süs taşları grubu uzmanı olarak, Müzelerde; arkeogemolog olarak, Turizm Bakanlığının Döner Sermaye İşletmelerinde, takı ve süstaşı ürünlerinin pazarlamasında satış elemanı olarak, istihdam edilebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Ön lisans derecesine sahip mezunlar, Dikey Geçiş Sınavıyla, YÖK’ün belirlediği kriterlere göre lisans programlarına geçiş yapabilirler. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültelerinin başta İktisat ve İşletme bölümleri olmak üzere çok sayıdaki bölümlerine de dikey geçiş imkanı bulunmaktadır.