Close

Ön Lisans Programı

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Ön Lisans Derecesi VE Pearson Assured sertifikası almaya hak kazanırlar.

Kayıt ve Kabul Koşulları

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen üniversite giriş sınavının YGS 5 puan türünden yeterli puan almış olmak.

Mezuniyet Koşulları

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı’nda öğrenci, 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 1. yıl 30 iş günü, 2. Yıl 20 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Yüksekokul lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün programındaki (EX) notu aldığı dersler dışındaki not ortalamalarına katılan dersleri en az (DD) notuyla, katılmayan dersleri ise (S) notuyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00’ın altında olmaması gerekir. Genel not ortalaması 3.00'den 3.49'a kadar olan öğrenciler onur, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir. Başka bir Üniversiteden nakil yoluyla gelen öğrencilerin ön lisans/lisans diploması alabilmeleri için en az son iki yarıyılı Üniversitede okumuş olmaları gerekir

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (Jewelry and Jewelry Design) alanında Ön Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar, Kuyumculuk sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler. Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir.

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı müfredatı kuyum mücevher sektörüne kalifiye eleman yetiştirmeye yöneliktir. Bu sektörü de, Türkiye de tümüyle özel olduğu için, programa kaydolan öğrenciler ilk günden itibaren piyasa şartlarının hakim olduğu bir sektörde çalışacakları ve kendi branşlarında kamu sektöründe istihdam edilebilmelerin oldukça az sayıda olduğu konusunda bilinçlendirilmektedirler. Bu yüzden rekabetin yoğun olduğu bu sektörde, yeni mezun bir elemanın kendi başına özel atölye açıp bunu yürütebilmesi ya da kurulu bir firmaya girip kendini kanıtlayabilmesi için her öğrenci üzerinde titizlikle durulmakta ve öğrenciler kuyum sektörünün geleneksel teknikleri yanında, modern teknolojik bilgilerle de donatılmaktadır. ÖZGÜNLÜK ve YENİLİKÇİLİK bu öğretinin temelini oluşturmaktadır. Buna göre, öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışma alanları sektörel bazda şöyle sıralanabilir:

 Kuyum Mücevher Sektörü:

Az bir sermaye ile Kuyumcular Odasının kabul ettiği usta sıfatıyla, ya da Çalışma Bakanlığının kabul ettiği tekniker sıfatıyla özel kuyum ya da süstaşı işleme atölyesi açabilme imkanına sahip olmalarının yansıra, bu sektörle ilişkili firmalarda bahsedilen unvanlarıyla; yönetim, imalat, tasarım, teknik ya da sanat danışmanlığı, satış elemanı vb. alanlarda çalışabilirler.

 Maden Sektörü:

Kendi başlarına veya özel sektöre ait süstaşı madenciliği işletmelerinde üretici, teknik danışman yada pazarlamacı olarak görev alabilirler.

  Resmi Hizmet Sektörü:

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde mücevher uzmanı olarak, Dış Ticaret Müsteşarlığında, Maden tetkik Arama Genel Müdürlüğü ve Maden İşleri Genel Müdürlüğünde süs taşları grubu uzmanı olarak, Müzelerde; arkeogemolog olarak, Turizm Bakanlığının Döner Sermaye İşletmelerinde, takı ve süstaşı ürünlerinin pazarlamasında satış elemanı olarak, istihdam edilebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Ön lisans derecesine sahip mezunlar, Dikey Geçiş Sınavıyla, YÖK’ün belirlediği kriterlere göre lisans programlarına geçiş yapabilirler. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültelerinin başta İktisat ve İşletme bölümleri olmak üzere çok sayıdaki bölümlerine de dikey geçiş imkanı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

 

 • El aletleri, soğuk şekillendirme, kaynak, ergitme, santrufuj döküm, model hazırlama,  şekillendirme, birleştirme, haddeleme, polisaj, galvona, asitle motif hazırlama, yüzey işlemleri ve üretim teknikleri ile ilgili becerilerin geliştilmesi,
 • Yüzyıllar boyu kültürümüzün önde gelen el sanatlarından olan kuyumculuğumuzun, günümüz teknolojisi ve kültür mirasımızın estetik olgularıyla birleşmesi ve bunun uygulanacağı beceriler,
 •  Kuyumculuk Alanında Kullanılan mekaniksel malzemeler ile kimyasalları tanıma, mücevher üretiminde uygulamalarını yapabilme yetisinin kazandırılması,
 • Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ziyaretinde bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğinin geliştirilmesi,
 • Kuyumculuk sektörünün teknik eleman ihtiyacına cevap verebilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandırılması,
 • Küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içerisinde bulunan, teknolojik gelişmeleri takip edebilmesi,
 • Hayat boyu öğrenme perspektifinde her zaman güncel bilgiyi araştırabilmesi,
 • Üst yönetimden aldığı emir ve direktifleri alt kademe çalışanlara anlayacakları şekilde aktarabilmesi,
 • Mesleğinin gerektirdiği etik ilkelere uyan, yöneticilik vasfına sahip, sosyal, bilgili, girişimci nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı mezunu;

 • Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazanmış olur.
 • Mesleğinde matematik ile ilgili uygulamalar yapabilmek,
 • İşletmeyi yönetmek. Çalıştığı işletmenin organizasyon yapısını, yetki sorumluluklarını bilmek, Çevre ve insan sağlığını koruma kurallarına uymak.
 • Mesleki etik değerlere uymak ve İnsanlarla iyi İletişim kurmak
 • Bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek,
 • Kalite güvence ve standartlarını uygulamak,
 • Kuyumculuk Temel İşlemlerini yapabilmek, Metal ile prototip hazırlayabilmek
 • Kuyumculukta kullanılan yüzey Süsleme Tekniklerini uygulayabilmek,
 • Kalıp mumu kullanarak prototip hazırlayabilmek ve Kayıp mum tekniğini öğrenerek hassas döküm yapabilmek
 • Temel sanat eğitimi, Desen ve Form kompozisyon derslerini alarak Tasarım derslerine hazırlık yapabilmek ve Kişiye özel takı tasarımı yapabilmek. Farklı materyaller kullanarak kuyum tasarımı ve üretimi yapabilmek
 • Belirlenmiş bir konu üzerine takı tasarlayarak ve üreterek Koleksiyon Oluşturmak ve Koleksiyon sunumu yapabilmek
 • Araştırma ve değerlendirme / izleme yapabilmek ve Kendisine verilen mesleki bir konu üzerine proje hazırlayabilmek.
 • Sanat tarihini araştırarak genel kültürünü geliştirmek ve Takı sanatı tarihi hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Mücevher taşlarının inceleyerek taşlar konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Mücevher Taşı İşlemeciliği yapabilmek, Kabaşon ve Fasetli mücevher taşı kesimi yapabilmek.
 • Mücevher taşı ekonomisi, aranması ve madenciliği hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Bir takının teknik resmini çizebilmek ve Bilgisayar destekli takı tasarımı yapabilmek.
 • Kuyumculuk kimyası hakkında bilgi sahibi olmak.