Close

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Programı, iki yıllık açık öğretim ön lisans programıdır. Bu program ile hukuk sekreterliğini kariyer meslek olarak görecek, hukuk bilgisine sahip ara elemanlar yetiştirir. Öğrenciler elde ettikleri hukukun çeşitli dallarıyla ilgili alanlarda ön rapor hazırlayabilir, hukuk problemlerini özetleyebilir.  Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü’nden mezun olanlar, kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlardaki hukuk birimlerinde, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde, hukuk bürolarında ve hukuk şirketlerinin ara elemana ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışabilmektedir. Adliye teşkilatında, avukatlık bürosunda, baroda, hukuk müşavirliği veya özel işletmelerin hukuk servisi ya da icra takip servislerinde çalışırlar.