Close

Program Başkanının Mesajı

Dr. Emir Kaan CENGİZ

1980 sonrasında dünyada yeni akımlarla gelen yeni bir ara çağa başlanmıştır. Yeni iletişim ve ulaşım olanakları dünyayı küresel bir köy haline getirirken, insanların temel ihtiyaçlarına ayırdıkları zaman azaltmıştır. Yeni nesil ebeveynlerinden farklı olarak bilgiye daha kolay ulaşabilir hale gelmiştir. İnsanların sonsuz ihtiyaçlarını sınırlı kaynaklarla karşılamak daha zorlaşırken, artan tüketim; üretim girdilerinden ucuz hammadde ve emek arayışını hızlandırmıştır. Lojistik sektöründeki gelişmeler üretim faktörlerinin ve üretim girdilerinin ülkeler arasındaki transferini kolaylaştırmıştır. Bu durum bir yandan ucuz ve kaliteli üretimin devamını sağlarken diğer yandan sosyal hayat üzerinde de pek çok değişikliğe neden olmuştur. Sınırların kalkması tüketim kalıplarını tekrar değiştirmiş, üretim sürecinde çok uluslu katkı payları yükselmiştir.

Halen yeterli ihracat yapamamasından kaynaklanan dış ticaret dengesi sorununu ve bu soruna bağlı diğer olumsuzlukları çözebilmesi için Türkiye’nin hedefi öncelikle net ihracat yapan ülke olabilmektir. Bu hedefle paralel Türkiye’nin resmi ihracat hedefi 2023 yılı için 500 milyar $ şeklindedir. Hedefe ulaşmak ancak mesleki donanımlı dış ticaret uzmanları ile olacaktır.

İstanbul Kemerburgaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeni kurulan Dış Ticaret bölümünde öğrencilerimizin dört dönem içerisinde profesyonel kariyer hayatlarına hazırlanmaları ve bunun için yeterli bilgi birikimi ve yetkinliğe ulaşmaları ana hedefimiz. Dış TicaretProgramı; öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak kişiler olarak yetiştirmeyi hedeflemiştir. Bu hedefe giderken sektördeki tecrübeli uzman ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, hazırladığımız güncel eğitim ve uygulamalar en büyük artılarımız ve farklılıklarımız olacaktır. Öğrenciler eğitimleri süresince kendi alanında temel ve seçmeli dersler alarak yetişmektedirler.

Mezunlarımızın çalışma alanları; kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası ticaretin konusu olduğu tüm yerli ve yabancı işletmeler oluşturmaktadır. Ekonomi ya da Maliye Bakanlığı’ndan Ticaret Ateşeliklerine, İhracatçı Birliklerine birkaç kişinin çalıştığı KOBİ’lerden binlerce kişilik şirketlere kadar çalışma alanları geniştir.

Sloganımız global düşünüp yerel yaşamak!!!
Bir Dış Ticaret uzmanının yerel özelliklerinin yanında:
Düşüncesi: global,
Pazarı: tüm dünya,
Müşterileri: tüm insanlar,
Dili: evrensel
Zamanı: dünya saatleri olmalıdır.

Unutmamalıyız ki, ufkumuz açık ve önümüzde alınacak çok mesafe var…..

Dr. Emir Kaan CENGİZ
Dış Ticaret Program Başkanı