Close

Ders İçerikleri

ASC 101 Beslenmenin Temel İlkeleri

Bu ders beslenme biliminin temel ilkelerini ele alır ve mutfağa uygulamayı öğrenir.  Bu ders farklı gıdaların niteliklerini öğrenir, insan biyolojisi açısından değerlendirmesini yapar.  Dengeli beslenmenin temellerini öğrenir, besin değerlerinin önemini ve fonksiyonel özelliklerini tanımlar.

 

ASC 103 Mutfak Uygulama I

Mutfağa giriş dersidir.  Öğrenciler temel kesim tekniklerini, pişirme yöntemlerini öğrenir.  Mutfağın temelini oluşturan stok, sos ve çorbaları öğrenir.  Sebze, meyve ve et hazırlığının temel tekniklerini uygular.

 

ASC 105 Gıda Güvenliği ve Hijyen

Gıda güvenliği ve hijyen gıda üretiminin temelini oluşturur.  Bu ders gıda güvenliği kurallarını, hijyen kurallarını kapsar.  Mutfaktaki potansiyel tehlikeleri ve gıda kaynaklı hastalıklar ile önleme yöntemlerini içerir.  Bu ders kapsamında HACCP ve ISO sistemleri öğretilir ve proje yoluyla uygulaması yapılır.

 

ASC 121 Gastronomi Akımları

Gastronominin gelişmesi ile birlikte 20. yüzyıldan itibaren yeme içme sektörünü etkileyen yemek akımları incelenir.  Yerel ve uluslarası akımların mutfağa etkileri incelenir, yemek kültürüne ve literatüre yansımaları anlatılır.

 

ASC 123 Servis Becerileri

Hizmet sektöründe hizmet kalitesi çalışan ekibin eşgüdümlenmesi ve ekip çalışmasına dayalıdır. Öğrencilere nihai tüketiciye hizmetin sunuş biçimleri, temel kavramlar, ekipmanlar ve yöntemler aktarılır.

 

ASC 102 Yemek Tarihi

İlk uygarlıklardan günümüze değin değişen yeme içme alışkanlıkları ve yemek kültürünün evrimi bu dersin kapsamını oluşturur.  Her dönemde gelişen yeme içme kültürünün toplum yaşamı ile etkileşimi incelenir.

 

ASC 104 Mutfak Uygulama II

Bu ders uygulamaya yönelik olup kapsamlı menüler oluşturmaya dayalıdır.  Öğrenciler uluslararası kabul gören tariflerin uygulamalarını, pişirme yöntemlerini ve hazırlama tekniklerini öğrenirler.  Bu dersin amacı öğrencileri profesyonel mutfağa hazırlamaktır.

 

ASC 106 İçeceklere Giriş

Yeme içme sektöründe içeceklerin rolü ve yemek içecek uyumları incelenir. İçeceklerin nitelikleri, coğrafi, kültürel ve kimyasal özellikleri öğretilir.  Bu dersi alan öğrenciler içeceklerin üretim yöntemlerinden tadımlarına değin yeterli donanıma sahip olurlar.

 

ASC 108 Gıdalar ve Özellikleri

Gıda ürünlerinin sınıflandırılması, farklı türlerin özellikleri incelenir.  Gıdaların kimyasal ve fiziksel özelliklerinin mutfak uygulamalarına etkileri incelenir.  Satınalma, depolama, hazırlık ve mutfak uygulamalarındaki farklılıklarına değinilir.  Coğrafi farklılıkların çeşitli gıda türlerinin oluşumuna etkileri incelenir.

 

ASC 122 Unlu Gıdalar

Uygulamaya dayalı bu ders kapsamında unlu gıdaların üretim teknikleri öğretilir.  Bu dersi tamamlayan öğrenci unlu gıdaların ortak özelliklerini, mutfaklarda temelleri oluşturan tarifleri, unlu gıdaların hazırlık ve pişirme yöntemlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları bilir ve uygular.

 

ASC 124 Vejetaryen Mutfak

Bu ders vejetaryen ve vegan yeme alışkanlıklarının niteliklerini açıklar.  Öğrenciler dengeli beslenme için gerekli besin maddelerinden oluşan menüler oluşturmayı öğrenir.  Uygulama mutfağında vejetaryen ve vegan yemekler ile menüler hazırlama bu dersin kapsamını oluşturur.

 

ASC 126 Tarif Geliştirme ve Sunum Becerileri

Bu ders yaratıcılık ve analitik düşünmeye dayalıdır.  Literatürde yer alan tarifleri benimseyerek yeni, özgün tarifler oluşturmak için gerekli metotların kullanımı öğretilir.  Öğrenciler sunum becerilerini geliştirir.

 

ASC 201 Dünya Mutfakları I

Bu ders teorik ve uygulamalı olarak Avrupa coğrafyasında hakim olan yerel ve ulusal mutfakları ele alır.  Bu ders kapsamında farklı mutfaklara ait tarifler, pişirme ve gıda hazırlama yöntemleri uygulanır.  Öğrenciler farklı coğrafyalarda kullanılan gıda malzemelerini tanır ve kullanım alanlarını öğrenir.

 

ASC 203 Yiyecek İçecek Yönetimi

Öğrenciler bu derste yiyecek içecek işletmelerinde yönetim kavramını algılar.  Operasyonel yönetimin kapsamı içine giren menü, konsept oluşturma, iş planı, üretim yönetimi, maliyet ve finans yönetimini öğrenir.

 

ASC 205 Menü Planlama

Bu dersin amacı öğrencilere menü planlamasında profesyonel yaklaşım ve uygulama yeteneği kazandırmaktır.  En önemli satış aracı olan menü doğru şekilde tasarlanmalıdır. Şirket verimliliğini artırmak için profesyonel menü analizi, standart tarif oluşturma ve menü tasarımı çok önemlidir. 

 

ASC 207 Temel Pastacılık

Bu derste öğrenciler pastacılığın temellerini öğrenir, ekipmanları tanır ve fırında pişirme yöntemlerini geliştirir.  Bu ders kapsamında öğrenciler uluslararası kabul gören pasta ve tatlıları, Türk mutfağını şekillendiren temel pasta ve tatlı tariflerini öğrenirler.

 

ASC 209 Türk Mutfağı

Anadolu coğrafyasının imzası haline gelen tariflerin ve Osmanlı Saray mutfağının kültürel olarak yerleşmiş tariflerin öğretildiği bu derste Türk mutfağının temel teknikleri işlenir.

 

ASC 211 Mesleki Uygulama I

Öğrenciler bu ders kapsamında nitelikli meslek elemanı olarak görev yapmaları için haftada bir öğretmenleri ile kararlaştırılan bir işletmede çalışarak mesleğin temellerini ve etik kurallarını öğrenir.

 

ASC 221 Gastronomi ve Medya

Medya tüketicilerin satınalma davranışları ve yeme içme alışkanlıkları üzerinde etkili bir mecradır.  Bu ders kapsamında öğrenciler medyanın gastronomi üzerindeki etkilerini öğrenirler.  Medyanın temel özellikleri, görsel ve basılı medyada yeme içmenin yeri, yemek yazarlığı gibi konular bu dersin içeriğidir.

 

ASC 223 Müşteri İlişkileri Yönetimi

İşletmenin rekabet gücünü artırmak için müşteriler ile iletişimin en üst düzeye çıkarılmasının önemi bu dersin içeriğini oluşturur.  Öğrencilere müşteriyi tanımak, ihtiyaçlarını anlamak, ona uygun hizmet ve ürünleri sunmak için gerekli olan bilgiler aktarılır.  Müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak hizmet sektörünün temelini oluşturur, bunun için gerekli verileri toplamaya ve elde edilen bilgiler ışığında yeni çalışma stratejileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.

 

ASC 225 Toplu Yemek ve Organizasyon Planlama

Toplu yemek organizasyonu ve hazırlık yöntemleri bu ders kapsamında öğretilir.  Organizasyon planlama becerileri geliştirilir ve öğrencilere organizasyonun planlanmasından uygulanma sürecine tüm aşamalar adım adım öğretilir ve proje ile desteklenir.

 

ASC 202 Dünya Mutfakları II

Bu ders teorik ve uygulamalı olarak Amerika, Asya ve Afrika kıtalarında hakim olan yerel ve ulusal mutfakları ele alır.  Bu ders kapsamında farklı mutfaklara ait tarifler, pişirme ve gıda hazırlama yöntemleri uygulanır.  Öğrenciler farklı coğrafyalarda kullanılan gıda malzemelerini tanır ve kullanım alanlarını öğrenir.

 

ASC 204 Yiyecek İçecek İşletmelerinde Pazarlama

Hedef müşteri kitlesi ile doğru iletişimi kurmak için gerekli olan pazarlama stratejilerinin oluşturulması bu dersin kapsamındadır.  Öğrenciler pazar araştırması yapmayı, hedef kitleye uygun gerekli pazarlama ve satış uygulamalarını projeler yardımı ile öğrenir ve uygular.

 

ASC 206 İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu ders kapsamında öğrenciler yeme içme işletmelerinde insan kaynaklarının temel ilkelerini, becerilerini, organizasyon şemasında yer alan görev tanımlarını ve sorumlulukları öğrenirler.  Örgütsel çalışma, performans yönetimi, eğitim programı tasarlama, hedef koyma ve ölçümleme yöntemleri bu dersin kapsamındadır.

 

ASC 208 Maliyet Kontrolü

Bu ders şirketlerde en yüksek karlılığı sağlamak için gerekli olan finansal stratejileri oluşturmak için gerekli olan kavramları öğretir.  Ciro, karlılık, maliyet gibi kavramlar anlatılır.  Maliyet türleri ve maliyetlerin kontrolü öğretilir.

 

ASC 210 Yöre Mutfakları

Anadolu topraklarında yörelere has tarifler, pişirme ve hazırlık yöntemleri bu dersin kapsamındadır.  Teorik ve uygulamalı olarak yöresel tarifler bölgenin coğrafyası, kültürü ve iklimi ile ilişkileri öğretilir.  Türkiye’nin tüm bölgelerinin

 

ASC 222 Yeme İçme Sistemleri

Farklı türde yeme içme işletmelerinin sistemlerinin özellikleri, bu sistemlerin kurulması ve yönetimi aktarılır.  Servis tipine uygun kurulum, süreç planlaması, personel seçimi, ekipman seçimi ve kalite yönetimi bu dersin kapsamındadır.

 

ASC 224 Gıda Mevzuatları

Bu ders kapsamında temel hukuk bilgileri, yeme içme ile ilgili kanun ve mevzuatların temelleri anlatılır.  Türk kodeksinin içeriği incelenir.  Bir işletme açmak için takip edilmesi gereken hukuki süreçler farklı tip yeme içme işletmelerine göre proje yardımı ile uygulamalı öğretilir.

 

ASC 226 İleri Pastacılık

Bu derste öğrenciler ileri seviye pastacılık tekniklerini öğrenir. Pastacılık ekipmanları kullanımını, üst düzey hazırlık ve pişirme yöntemlerini geliştirir.  Bu ders kapsamında öğrenciler uluslararası imzalaşmış pasta ve tatlıları, Türk mutfağının yıldızı haline gelen pasta ve tatlı tariflerini uygulamalı öğrenirler.