Close

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları Adalet Bakanlığı teşkilatında mahkeme yazı işleri müdürü, mahkeme katibi, kalem müdürü, icra memuru ya da müdürü ve cezaevlerinin idari kadrolarında müdür, gardiyan gibi görevlerde istihdam edilmektedir. Ayrıca, bankacılık ve finans sektöründe çeşitli kamu kurumları ve özel kuruluşların hukuk servislerinde de mezunlar iş olanağı bulabilmektedirler. Adalet meslek yüksekokulu mezunları ayrıca hukuk ofislerinde avukat yardımcısı ya da takip elemanı olarak çalışabilmektedirler. Sayılan iş alanları dışında Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarının KPSS’de başarı göstermek suretiyle birçok kamu kurum ve kuruluşlarında da görev almaları olanaklıdır.