Close

Program – Materyal Geliştirme ve Koordinasyon Birimi

 

Birim, öğretim programlarının daha etkin uygulanmasına yönelik aşağıdaki çalışmaları yapar: 

  • Öğrenme çıktılarına göre ders izlencelerinin oluşturulması
  • İhtiyaca göre ek öğretim materyalleri oluşturma
  • İzlencelerin uygulanması ve takibi
  • Geribildirim, yansıtma raporları, ders gözlemleri ve koordinasyon toplantıları aracılığıyla elde edilen verilere dayalı iyileştirme çalışmaları yapma