Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Gerek ülkemizin sağlık sistemine gerekse uluslararası sağlık sistemlerine hâkim, sağlık sektörü ve kurumlarının diğer sektörlerden ayırabilen, güncel bilgiler ışığında eğitim ve öğretim süreçlerini yenileyebilen, ilgili diğer birimlerle koordinasyon içinde olan ve bilimsel çalışmalarla da akademik özelliğini yansıtabilen bir birim olmaktır.

Misyon

Hızlı bir şekilde gelişmekte olan sağlık sektörünü toplumun ihtiyaçlarına göre optimize edebilen, aldığı uluslararası geçerliliğe sahip sağlık yönetimi eğitimi ile ülkenin bilgi birikimine katkıda bulunarak verimli, etkin ve kaliteli hizmet verebilen disiplinli, dinamik ve yenilikçi sağlık yöneticileri yetiştirmektir.