Close

Etik Kurul Üye Listesi

Etik Kurul Üye Listesi

Unvanı

Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Çalıştığı Kurum

Sekretaryanın
Bulunduğu İl 

Üyenin
Çalıştığı İl

1.        

Prof. Dr.

Mustafa Aydın BARLAS
(ETİK KURUL BAŞKANI)

Farmakoloji

Altınbaş Üniversitesi

İstanbul

İstanbul

2.        

Prof. Dr.

Metin KAPAN

Genel Cerrahi
Anabilim Dalı

İstinye Üniversitesi
Tıp Fakültesi

İstanbul

İstanbul

3.        

Prof. Dr.

Hatun Hanzade DOĞAN

Tıp Etiği

Altınbaş Üniversitesi

İstanbul

İstanbul

4.        

Prof. Dr.

Ceyda ÖZÇAKIR TOMRUK

Ağız, Diş ve Çene
Cerrahisi Anabilim Dalı 

Yeditepe Üniversitesi

İstanbul

İstanbul

 

Doç. Dr.

Buğra ÖZEN
(ETİK KURUL BAŞKAN YARDIMCISI)

Çocuk Diş Hekimliği
Anabilim Dalı

Altınbaş Üniversitesi

İstanbul

İstanbul

6.        

Dr. Öğr. Üyesi

Gülkızılca YÜRÜR

Tıp tarihi ve etiği

Altınbaş Üniversitesi

İstanbul

İstanbul

7.        

Dr. Öğr. Üyesi

Gaye HAFEZ
(Bildirimlerin
Değerlendirilmesinde
Görev Alacak Üye)

Farmakoloji

Altınbaş Üniversitesi

İstanbul

İstanbul

8.        

Dr. Öğr. Üyesi

Emir RUŞEN

Nöroloji

Medical Park Hastanesi

İstanbul

İstanbul

9.        

Dr. Öğr. Üyesi

Yekbun ADIGÜZEL

Biyofizik

Altınbaş Üniversitesi

İstanbul

İstanbul

10.    

Dr. Öğr. Gör

Mehmet GÖRGÜLÜ

Genel Cerrahi Uzmanı

Altınbaş Üniversitesi

İstanbul

İstanbul

11.    

Dr. Öğr. Üyesi

Yeşim TUNÇ

Biyoistatistik

Altınbaş Üniversitesi

İstanbul

İstanbul

12.    

Avukat

Figen ERBEK

Avukat

Erbek Hukuk Avukatlık ve
Danışmanlık Bürosu

İstanbul

İstanbul

13.    

Sayın

Nusret ALTINBAŞ

İş Adamı

Altınbaş Holding

İstanbul

İstanbul

Sekreterya

Adı Soyadı

Eğitim Durumu

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan SEYHUN

Doktora