Close

Covid-19 sürecinde başvuru usulü

Covid-19 pandemisi süresince Altınbaş Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu için başvuru evrakları aşağıdaki gibi kabul edilecektir.

  1. Altınbaş Üniversitesi  EBYS sistemine üye olan araştırmacılarımız için etik kurul başvuru dosyası, Covid-19 pandemisi sona erdiği hafta elden teslim edilmek şartıyla ve e-imza ile imzalanıp EBYS üzerinden etik kurul sekreterliğine (Dr. Öğr. Üyesi Gülhan SEYHUN) gönderilecektir.
  2. Altınbaş Üniversitesi EBYS sistemine üye olmayan araştırmacılarımızın başvuru dosyası ise kargo ile (Dr. Öğr. Üyesi Gülhan SEYHUN’un ev adresine) gönderilecektir.
  3. Başvuru yapacak araştırmacılarımız için iletişim adresi: gulhan.seyhun@altinbas.edu.tr