Close

Başvuru zamanlaması ve değerlendirme süreci

BAŞVURU ZAMANLAMASI VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

BAŞVURU ZAMANLAMASI

• Etik Kurul ayda iki kez önceden ilan edilen tarihlerde her ayın 2 ve 4. Perşembe günleri saat 15:00‘da toplanır.

• Başvuru dosyaları önceden ilan edilen her ayın 1. ve 3. Perşembe günleri saat 15.00’e kadar Etik Kurul sekreterliğine teslim edilir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

1. Etik Kurul’a yapılan başvurular, başvuru tarihinden sonraki 15 gün içinde incelenir. Başvuruların hangi tarihte Etik Kurul tarafından değerlendirileceği, dosya teslimi sırasında araştırmacıya bildirilir.

2. Başvuru sonuçları Araştırma Etik Kurul sekreterliğinden sorumlu araştırıcı tarafından doğrudan (yüz yüze) öğrenilmelidir.

3. Dosyada eksikler ya da geliştirilmesi gereken içerikler sorumlu araştırıcıya DOSYA İNCELEME TUTANAĞI ile bildirilir. Araştırmacı ise istenen gerekli düzeltmeleri başvuru dosyası üzerinde yazılı olarak yaptıktan sonra Etik Kurul sekreterliğine iletmelidir.

4. Etik Kurul Başvuru sonucu 3 ay içinde araştırmacı tarafından izlenmemiş dosyalar hakkında Etik Kurul hiçbir sorumluluk taşımaz. Bu dosyalar 3 ay sonunda işlemden kaldırılır.