Close

A.Ü Klinik araştırmalar Etik kurulu hakkında

 

 

         Altınbaş üniversitesi klinik araştırmalar etik kurulu kurma amaç ve gerekçesi, başta klinik araştırmalarda yer alan hasta ve gönüllülerin haklarını, güvenirliliğini ve esenliğini korumaktır. Altınbaş üniversitesi klinik araştırmalar etik kurulu bu ilkeler doğrultusunda başta Altınbaş üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ilgili birimlerimizde (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu) görevli doktorasını ya da uzmanlığını tamamlamış öğretim elemanlarının yürütücüsü olacağı tez ve araştırma projeleri ile Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı bölümlerde lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin tez projeleri ve Altınbaş üniversitesinin akademik kadrosunda görevli olup başka üniversite veya bölümlerde Lisansüstü eğitim yapan akademik personelin tez projelerinin tasarımı, yürütülmesi, kayıtlarının tutulması, karara bağlanması, gönüllü haklarının korunması adına ulusal ve uluslararası etik ve bilimsel standartların sağlanması, başvurusu onaylanan çalışmaların izlenmesi ile ilgi usul ve esasların belirleme amacıyla kurulmak istenmektedir. Ayrıca Altınbaş üniversitesi klinik araştırmalar etik kurulu gönüllüler üzerinde yapılacak her türlü klinik araştırma ile kozmetik hammadde veya ürünler ile yapılacak etkililik ve güvenlik çalışmalarının değerlendirilmesini yaparak bilimsel ve etik yönden görüş bildirecektir. Etik kurulumuz afiliye olduğumuz Medical Park Bahçelievler hastanesinde Faz III, Faz IV ilaç klinik araştırmaları, ileri tedavi tıbbi ürünleri ile yapılacak klinik araştırmalar, gözlemsel ilaç çalışmaları, geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerle yapılacak klinik araştırmalar ve tıbbı cihazlarla klinik araştırmalar hakkında bilimsel ve etik görüş oluşturacaktır.