Close

Altınbaş Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Formları

Klinik Araştırma Başvuru Formu

Özgeçmiş Formu

Kurul Yazısı Örneği

Taahhütname

Araştırma Bütçesi

 

 

SAYI BELGELER AÇIKLAMA
1 Akademik Kurul /Kurum Kararı Kurumdan ise Kurum Kararı -Kurum dışı ise üst yazı bulunmalı
2 Başvuru Formu Araştırmacı tarafından doldurularak imzalanmalıdır. Çalışmanın gerekçelendirilmesi, amacı, sonuçta beklenen yararı belirtilerek tasarım bilgisi ve gönüllülerin sayısını belirleme yöntemi ile ayrıntılı çalışma planı BGOF ayrıntılı olarak hazırlanmalı
3 Hasta takip formu örneği Varsa, çalışmada kullanılacak hasta verilerinin kaydedileceği form eklenmeli
4 Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu örneği Kurallara uygun, dili tıbbi kelimelerden arındırılmış, katılımcılar tarafından anlaşılır olmalı
5 Araştırma Bütçesi Ayrıntılı Bütçe hazırlanmalı, imzalanmalı.
6 Destekleyen kuruluş Varsa destekleyen kuruluşun (BAP,TÜBİTAK,DPT vb.haricinde) yetkili imzalarını gösteren onaylı imza sirküleri bulunmalı
7 Literatür örneği Tam metin olarak en az bir literatür verilmeli
8 Taahhutnama Araştırmada yerine getirilmesi gereken kurallarla ilgili taahhütname hazırlanarak imzalanmalı
9 İzin Belgeleri Çalışma hangi fakülte,klinik veya laboratuvarda yapılacak ise ilgili yerden izin belgesi alınarak dosyaya eklenmeli
10 Özgeçmişler Formata uygun olarak doldurulup, imzalanmalı
11 İndeks Dosyada her bölüm başlığı sayfa numaraları ile liste halinde belirtilmeli
12 CD Tüm belgeler CD’ye kopyalanmış olarak ayrıca sunulmalı(Başvuru formları ayrıca word formatında da eklenmeli)
13 Klasör Rengi Yeşil karton klasör
NOT: Dosya içerisindeki belgeler sayfa numarasına göre sıralandırılıp, ayrı şeffaf dosyalara konularak tek nüsha eksiksiz olarak ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU  Sekreterliği’ne başvurularak yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra, karar tarihi diğer başvuruların sayısına göre belirlenen toplantı gündemine bağlıdır. Kararın en erken 2 hafta sonra olabileceği varsayılmalıdır. BAŞVURUNUZU VERİLEN NUMARA ÜZERİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
LÜTFEN DİKKAT: Etik Kurul toplantı tarihlerinden önceki beş gün içinde yeni başvuru değerlendirilmesi yapılmaz.
Çalışma sırasında yapılan bütün değişikler için “DEĞİŞİKLİK BİLGİ FORMU”nun doldurulup tarafımıza ekleriyle birlikte iletilmesi gerekmektedir.
Başvuru dosyası bu  içeriğe  uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.