Close

Altınbaş Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Formları

Klinik Araştırma Başvuru Formu

Özgeçmiş Formu

Kurul Yazısı Örneği

Taahhütname

Araştırma Bütçesi

 

Altınbaş Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Formları

SAYI

BELGELER

AÇIKLAMA

1

İndeks

Dosyada her bölüm başlığı sayfa numaraları ile liste halinde belirtilmeli.

2

Başvuru Formu

Araştırmacı tarafından doldurularak imzalanmalıdır. Çalışmanın gerekçelendirilmesi, amacı, sonuçta beklenen yararı belirtilerek tasarım bilgisi ve gönüllülerin sayısını belirleme yöntemi ile ayrıntılı çalışma planı BGOF ayrıntılı olarak hazırlanmalı.

3

Akademik Kurul/

Kurum Kararı

Kurumdan ise Kurum Kararı -Kurum dışı ise üst yazı bulunmalı.

4

Araştırma Bütçesi

Ayrıntılı Bütçe hazırlanmalı, imzalanmalı.

5

Destekleyen kuruluş

Varsa destekleyen kuruluşun (BAP,TÜBİTAK,DPT vb.haricinde) yetkili imzalarını gösteren onaylı imza sirküleri bulunmalı.

6

İzin Belgeleri

Çalışma hangi fakülte,klinik veya laboratuvarda yapılacak ise ilgili yerden izin belgesi alınarak dosyaya eklenmeli.

7

Hasta takip formu örneği

Varsa, çalışmada kullanılacak hasta verilerinin kaydedileceği form eklenmeli.

8

Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu örneği

Kurallara uygun, dili tıbbi kelimelerden arındırılmış, katılımcılar tarafından anlaşılır olmalı.

9

Literatür örneği

Tam metin olarak en az bir literatür verilmeli.

10

Taahhütname

Araştırmada yerine getirilmesi gereken kurallarla ilgili taahhütname hazırlanarak imzalanmalı.

11

Özgeçmişler

Formata uygun olarak doldurulup, imzalanmalı.

12

CD/flashdisk

Tüm belgeler CD/flashdisk’e  kopyalanmış olarak ayrıca sunulmalı (Başvuru formları ayrıca word formatında da eklenmeli).

13

Klasör Rengi

Yeşil karton klasör.

NOT: Dosya içerisindeki belgeler sayfa numarasına göre sıralandırılıp, ayrı şeffaf dosyalara konularak tek nüsha eksiksiz olarak ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU Sekreterliği’ne başvurularak yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra, karar tarihi diğer başvuruların sayısına göre belirlenen toplantı gündemine bağlıdır. Kararın en erken 2 hafta sonra olabileceği varsayılmalıdır. BAŞVURUNUZU VERİLEN NUMARA ÜZERİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

LÜTFEN DİKKAT: Etik Kurul toplantı tarihlerinden önceki beş gün içinde yeni başvuru değerlendirilmesi yapılmaz. Çalışma sırasında yapılan bütün değişikler için “DEĞİŞİKLİK BİLGİ FORMU”nun doldurulup tarafımıza ekleriyle birlikte iletilmesi gerekmektedir. Başvuru dosyası bu  içeriğe  uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.