Close

Fakültemiz Hakkında

Tıp Fakültesi

Altınbaş Ünivertesi Tıp Fakültesi olarak çağımızın sağlık alanındaki teknolojik atılımlarına ve bilimsel gelişmelerine uzak kalmamayı ve kendi ulusal ve uluslararası araştırma geliştirme faaliyetlerimizi yürütmeyi hedeflemekteyiz.

Bilimsel çalışma disiplini ile araştırmacılar yetiştirmeyi ve bilimsel bilginin, tıp dahil hayatın her alanındaki önemini öğrencilerimize ve genç nesillere aktararak katkıda bulunmayı da kalite politikası olarak benimsemiş bulunmaktayız.

Uluslararası standartlarda bilgi birikimine sahip, halk sağlığı konularına duyarlı, etik değerlere bağlı, değişik vakaları doğru bir biçimde teşhis edebilecek ve doğru tedavi yöntemlerini uygulayabilecek nitelikli hekimler yetiştirmek; halka nitelikli ve uluslararası tanınmışlık seviyesinde sağlık hizmeti vermek, ülkenin sorunlarının çözümüne ve tıp biliminin evrensel gelişimine katkıda bulunacak araştırmaları yapmak gibi başlıca hedeflerimiz arasındadır.

Ayrıcalıklar
  • Öğrenciler, sağlık alanındaki gelişmeleri takip etmeleri ve uluslararası çalışma alanına sahip olabilmeleri adına dünya standartlarına uygun bir eğitim almaktadır. Bu bağlamda eğitim dili %100 İngilizce olan lisans eğitimine başlanmadan önce, İngilizce Seviye Belirleme Sınavı doğrultusunda öğrencilere 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir.
  • Alanda tanınan eğitim kadrosu liderliğinde; tıbbi beceri laboratuvarları, anatomi laboratuvarları ile maket üstünde uygulamalı eğitim kapsamında teorik bilgi uygulamaya dökülürken, tıbbi mikrobiyoloji, biyokimya, tıbbi biyoloji ve genetik histoloji, ar-ge laboratuvarları ile eğitim zenginleştirilmektedir.
  • Öğrencilerin yoğun çalışma şartları göz önünde bulundurularak tasarlanmış kütüphanemizde, bireysel çalışma odaları bulunmaktadır.
  • Fakültemiz TUS başarı sıralamasında Türkiye genelinde 6. sıraya yerleşerek önemli bir başarıya imza atmaktadır.
  • Öğrenciler kadavra – organ sistem temelli eğitim ile alan çalışmalarını deneyimlemektedir.
  • Üniversite hastanemiz olan Altınbaş Üniversitesi Hastanesi Medicalpark Bahçelievler’de öğrencilerin sektörel hayatları desteklenerek öğrencilere staj imkanı ve mesleki deneyim imkanı sağlanmaktadır.
  • Farklı bakış açılarının deneyimlenebilmesi adına öğrenciler diğer ülkelerdeki kültürlerden insanlarla birlikte eğitim alma ve öğrendiği bilgileri staj yaparak pekiştirme imkanına sahip olmaktadır.
  • Öğrencilerimiz, Erasmus anlaşmalarımız kapsamında eğitim esnasında, bir veya iki dönem Erasmus yapma hakkına sahip olmaktadır. (Universita Vita - Salute San Raffaele, University of Torin, The University of Diusburg-Essen, Universite D'Angers)
Çalışma Alanı

Öğrenciler mezun olduklarında uluslararası yardım kuruluşları, hastaneler, özel sağlık kuruluşları, araştırma enstitüleri, silahlı kuvvetler, halk sağlığı merkezleri, cezaevi sağlık hizmetleri ve tıp merkezlerinde çalışabilmektedir.

Akademik Kadro

Prof. Dr. Turgut İpek

Prof. Dr. Ali Kemal Kutlu

Prof. Dr. Şahin Kabay

Prof. Dr. İnci Oktay

Prof. Dr. Özlem Esen

Prof. Dr. Mahmut Yüksel

Prof. Dr. Mustafa Aydın Barlas

Prof. Dr. Cengiz Kara

Prof. Dr. Tunç Fışgın

Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat

Prof. Dr. Seher Akbaş

Prof. Dr. Mehmet Soy

Prof. Dr. Hülya Erbağcı

Prof. Dr. Feride Severcan

Prof. Dr. Ertan Yurdakoş

Prof. Dr. Gıyasettin Baydaş

Prof. Dr. Servet Kayhan

Prof. Dr. Ahmet Özbek

Prof. Dr. Oktay Arda

Prof. Dr. Selma Yılmazer

Prof. Dr. Sibel Enar

Prof. Dr. Hatun Hanzade Doğan

Doç. Dr. Hakan Sofu

Doç. Dr. Olcay Güler

Doç. Dr. Ayper Eribol

Doç. Dr. Evrim Erten

Doç. Dr. Mahmut Altındal

Doç. Dr. Yekbun Adıgüzel

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Naime Gedik

Dr. Öğr. Üyesi Gülkızılca Yürür

Dr. Öğr. Üyesi Kenan Kıbıcı

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Akyol

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Aydın

Dr. Öğr. Üyesi Ayşet Jane Özcan

Dr. Öğr. Üyesi Latif Celal Küpelioğlu

Dr. Öğr. Üyesi Suat Süphan Erşahin

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Pamukçu

Dr. Öğr. Üyesi Emir Ruşen

Dr. Öğr. Üyesi Cemile Merve Yılmaz

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe Sıla Yazar

Dr. Öğr. Üyesi Erhan Gültekin

Dr. Öğr. Üyesi Başak Adaklı Aksoy

Dr. Öğr. Üyesi Engin Türkmen

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Salih İyikesici

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Fatih Aydın

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Tunç

Dr. Öğr. Üyesi Murat Ekremoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Garip Ustaoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Ayça Doğan Mollaoğlu

Dr. Öğr. Üyesi İlknur Dursun

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Tepeköy

Ögr. Gör. Mohammad Y.M. Al-Talahma

Arş. Gör. Nazlı Ezer

Arş. Gör. Fatma Tutku Aksoy

Arş. Gör. Yunus Şahin

Arş. Gör. Samet Uçak

Arş. Gör. Tuğçe Nur Eralp

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kurnaz Gömleksiz

Arş. Gör. Zeynep Güngördü Dalar

Arş. Gör. Zeynep Taner