Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Altınbaş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Lisans Programının vizyonu geleceğin dünyasını biçimlendiren yazılım mühendisleri yetiştirmektir. 

 

Misyon

Altınbaş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Lisans Programının misyonu, küresel dünyanın aradığı bilgi, beceri ve değerlerle donanmış önder yazılım mühendisleri yetiştirmek, geleceğin bilgi teknolojilerinin tasarımı için üstün nitelikli disiplinlerarası araştırma yapmak ve bilgi teknolojileri ile toplum arasında köprü olmaktır.