Close

Lisans Programı

1) Mezunlarını mimarlığın insani, fonksiyonel, teknik, kentsel-çevresel bileşenlerinin bilincine varmak ve bu bileşenleri anlamlı ve yaratıcı bir şekilde bütünleştirmek için gerekli yetkinliklerle donatmak

2) Mezunlarını mimarlık alanıyla ilgili bilimsel gelişme ve bilgi üretimi süreçlerine katkı sağlayabilmeleri için, eleştirel düşünebilen, yöntemsel araştırma ve deney yapabilen, akademik öğrenmeyi pratik uygulama ile bütünleştirebilen mimarlar olarak yetiştirmek

3) Mezunlarına yapacakları mesleki ya da akademik çalışmalarda toplumsal bilinç ve sorumluluk temelinde düşünebilmeleri ve hareket edebilmeleri için, belli değerler ve tutumlar kazandırmak

4) Mezunlarının birey olmanın bilincine varmaları, öğrenmeyi öğrenmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri, sağlıklı kararlar alabilmeleri ve kararlarını uygulayabilmeleri için, bireysel yaratıcılıklarının gelişimini desteklemek.   

1) Eleştirel düşünme, konuşma ve yazma

2) Grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturma

3) Araştırma yapabilme ve örneklerden yararlanma

4) Tasarlama

5) Ulusal ve uluslar arası mimari yaklaşımları ve örnekleri anlama

6) İnsan davranışları ve kültürel farlılıkları anlama

7) Tasarımda erişilebilirlik, güvenlik, çevresel koşullar ve sürdürülebilirlik unsurlarını dikkate alma  

8) Proje yönetimi süreçlerini üstlenme

9) Yapı bilimleri ve teknolojileri konusunda yetkin olma

10) Çevresel sitemler ve servis sitemleri konusunda yetkin olma

11) Proje uygulama süreçlerinde etkin rol alma

12) Tarihi çevre koruma ve restorasyon konularında yetkin olma

13) Mimarlığa dair disiplinler arası bir anlayışa sahip olma

14) Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma