Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon 

Makine mühendisliği alanında uluslararası ölçütlere uygun eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar ile literatüre ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunmak, alanında tanınan, saygın, yenilikçi ve kendini sürekli geliştiren bir bölüm olmak.

 

Misyon

Makine mühendisliği alanında yeni bilgi üretmek, bu bilgiyi günümüz ve geleceğin bilimsel ve teknolojik gelişimine yardımcı olacak şekilde kullanmak; bu perspektif içerisinde, alanında gerekli bilgi ve araştırma temelini almış, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, mühendislik etiğine ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, küresel ortamda rekabetçi kariyere hazır, yaşam boyu araştırma, öğrenme ve kendini geliştirmeyi ilke edinmiş mezunlar yetiştirmek; kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, akademi ve endüstri gibi paydaşlarla işbirliği içerisinde, ekonomik, çevresel ve toplumsal sorunları ve ihtiyaçları teşhis edip makine mühendisliği yöntem, uygulama ve araçları ile çözmeye çalışarak topluma hizmet etmek. 

 

Eğitim amaçları için tıklayınız.