Close

Lisans Programı

Altınbaş Üniversitesi Makine Mühendisliği Programının amacı aşağıdaki profile sahip mezunlar yetiştirmektir:

 

1) Teknik yeterlilik:  Akademide, özel sektör veya kamu sektöründe başarılı bir kariyer için gerekli makine mühendisliği ve ilgili matematik, fen alanlarında güçlü temel bilgiye, uygulama becerisine ve lisansüstü eğitim için gerekli birikim ve araştırma kabiliyetine sahip olma; gerektiğinde üretim, hizmet ve sosyo-ekonomik sistemleri analiz edebilecek, tasarlayabilecek, geliştirebilecek ve bu sistemlerde karşılaşılan sorunları belirleyip çözümüne yönelik etkin kararlar alabilecek ve bu kararları sosyal, çevresel ve etik sorumluluklarını göz önünde bulundurarak uygulayabilme.

2) İletişim Becerileri: Meslektaşlarıyla ve diğer bireylerle etkin iletişim kurabilme, problemleri izah edip etkin ve anlaşılır bir biçimde çözüm önerileri sağlayıp sunabilme.

3) Takım çalışması ve liderlik:Bağımsız, disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda çalışabilme ve gerektiğinde grup liderliği yapabilme becerilerine sahip olma.

4) Sürekli gelişim:Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilme, yenilikleri izleyebilme ve kendini sürekli geliştirebilme yeteneğini kazanma. 

Altınbaş Üniversitesi Makine Mühendisliği Programı mezunu aşağıdaki bilgi ve becerilerle donatılır:

 

a) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi

b) Deney tasarlayabilme, uygulama ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilme becerisi

c) Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar altında istenen ihtiyaçları karşılamak amacıyla sistem, bileşen ve süreç tasarlayabilme becerisi

d) Bireysel ve disiplinlerarası takımlarda çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisi

e) Makine mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme ve çözebilme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulayabilme becerisi

f) Bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanabilme becerisi

g) Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma becerisi

h) Etkili biçimde iletişim kurabilme becerisi

i) Küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda mühendisliğin etkisini anlayabilme becerisi

j) Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi

k) Güncel konu ve sorunlar hakkında bilgi

l) Mühendislik alanının yöntem, yetenek ve günümüz araçlarını kullanabilme becerisi ve makine mühendisliği ile ilişkili yazılım ve donanım bileşenlerini içeren sistemlerin tasarımı ve incelemesi için modern mühendislik bilgileri