Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon

İnşaat mühendisliği eğitiminde ve inşaat mühendisliği alanındaki bilimsel araştırmalarda mükemmellik merkezi olmak ve mesleğini ilerleten, topluma hizmet eden ve gelecek kuşaklar için sürdürülebilir bir dünya yaratılmasına katkıda bulunan yüksek nitelikte mühendisler yetiştirmek.

Misyon

Mühendislik bilgisi sağlamakla sınırlı kalmayıp, problem çözme, takım çalışması, bilgi paylaşımı ve bilgiyi uygulama becerilerine sahip mezunlar yetiştiren disiplinler arası sağlam bir temele oturan ve değişimlere uyum sağlayabilen üst düzeyde bir eğitim programı sunmak.