Close

Lisans Programı

Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Programının amacı aşağıdaki profile sahip mezunlar yetiştirmektir:

 

1) Teknik Yeterlilik: İş ve akademik hayatta gerekli olan temel ve uygulamalı matematik ve fen bilimlerinde ve İnşaat Mühendisliği alt disiplinlerinde yüksek beceriye sahip olma.

2) Meslek Becerileri: Mesleklerinde teknik bilgilerini ortaya koyup uygulayabilme, diğer meslektaşlarıyla etkin iletişim kurabilme ve İnşaat Mühendisliği mesleğinin etik sorumluluğunun bilincinde olma.

3) Tasarlama Becerileri: Mesleki bilgi ve becerilerini, hazırdaki imkanları en etkin bir şekilde tasarım problemleri üzerinde uygulayabilme, takım halinde çalışabilme ve uygulanabilir çözümler sunabilme.

4) İletişim Becerileri: Meslektaşlarıyla ve diğer bireylerle etkin iletişim kurabilme, problemleri izah edebilip etkin ve anlaşılır bir biçimde çözüm önerileri sağlama ve sunabilme.

5) Sürekli Gelişim: Mesleki bilgilerini sürekli geliştirme, yeni bilgi ve gelişimlere ayak uydurabilme. 

Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Programı mezunu aşağıdaki bilgi ve becerilerle donatılır:

1) Matematik, fen ve mühendislik bilgisini gerçekçi olarak uygulayabilme becerisi

2) Deney tasarlayıp, analiz yapıp, sonuçlarını yorumlayabilme becerisi

3) Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi sınırlı koşullar altında istenen ihtiyaçları karşılamak amacıyla sistem, parça ve süreç tasarlayabilme becerisi

4) Çok disiplinli takım ortamında çalışabilme becerisi

5) Mühendislik problemlerini tespit edip, tanımlayıp, formüle edip çözebilecek bilgi

6) Profesyonel ve etik sorumluluk bilince sahip olma

7) Etkin biçimde iletişim kurabilme becerisi

8) Mühendislik yaklaşım ve çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal anlamdaki etkilerini anlamak için gerekli kapsamlı eğitime sahip olma

9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayıp bunu temel ilke haline getirebilme

10) Güncel konu ve sorunlar hakkında bilgi

11) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik yöntemleri ve araçları kullanabilecek bilgi ve beceri

12) İnşaat Mühendisliği temel prensiplerinde beceri sahibi olma, bu temel prensipleri araştırma ve uygulama alanlarında kullanabilme becerisi

13) Çalıştığı konuları ve ürettiklerini etkin bir biçimde sunabilme becerisi

14) Diğer bilimsel alanlarda bilgi sahibi olma, başka konulardaki bilimsel yenilikleri ve geliştirilen teknikleri İnşaat Mühendisliği alanına uygulayabilme becerisi