Close

Vizyon ve Misyon

MİSYON

Uyguladığı sürekli gelişen eğitim sistemi ile çağın gereksinimlerine uygun olarak, teori ve uygulamayı bir arada barındıran İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde bilimsel ve teknolojik olduğu kadar hayal gücünü çalıştıran, özgün eserler ortaya koyabilen, takım çalışmasına uyumlu, eleştirel bakış açısına sahip, sanatsal ve düşünsel boyutları meslek pratiğine dönüştürebilecek yenilikçi ve duyarlı bireyler yetiştirmek temel amaçtır.

 

VİZYON

* Ulusal ve uluslararası bilim, sanat ve kültür ortamlarında ilişkiler ve iletişim kuran meslek insanları yetiştirmek,

* Ülkenin her yanından ve komşu ülkelerden öğrenci çekmek,

* Kurumsal kimliği güçlendirmek, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ile öncü olmak,

* Araştırma-eğitim-uygulama bütünselliğini kuran bir eğitim ortamı oluşturmak,

* Sosyal-kültürel etkinliklerde öğrenci merkezli olmak,

* Akademik etkinlikleri ile kongre, sempozyum, seminer, ve değişim programlarıyla yurt içi-yurt dışı etkinliklere katılmak ve ev sahipliği yapmak,