Close

Lisans Programı

İÇT LİSANS PROGRAMI

1. İç ve dış mekan bütünlüğü çerçevesinde, tasarımın ilk aşamalarından uygulamaların bitimine kadar çağdaş, özgün çözümler üretir.

2. Mekan - çevre - insan ilişkisinin kurulumunda etken olan öğelerin bağlantılarını dikkate alarak mekana özgü elemanların özgün ve fonksiyonel biçimde oluşturulmasının yöntemlerine sahip olur.

3. İç ve dış çevrelerde yeni işlev kazandırmak açısından yaşam biçimlerine uygun çözümler üretme yeteneğine sahip olur.

4. Mekan tasarımı olgusunu Güzel sanatlar, beşeri ve sosyal bilimler alanları üzerinden inceleyerek değerlendirir.

5. Tarihsel gelişim perspektifi içinde mekan ve mekan öğeleri tasarlama eylemini estetik, sanat, kültür, üretim vb. kavramlar bakımından inceleyerek irdeler.

6. Mesleki sorumluluk ve etik bilinci kazanır.

7. Tasarımda ergonomi, kullanıcı güvenliği, sağlığı ve konforu bilincini kazanır.

8. Görsel iletişim ve gösterim araçları ve teknolojilerini kavrama ve kullanma becerisine sahip olur