Close

Bölüm Başkanının Mesajı

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI

Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, uyguladığı sürekli gelişen eğitim sistemi ile bilimsel ve teknolojik olduğu kadar hayal gücünü çalıştıran, yaratıcı, takım çalışmasına uyumlu, eleştirel bakış açısına sahip, sanatsal ve düşünsel boyutları meslek pratiğine dönüştürebilecek mezunlar vermeyi amaçlamaktadır.

Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde verilen Türkçe lisans programı kapsamında proje ve benzeri uygulamalı dersler ile öğrencilerin meslek pratiği konusunda bilgi sahibi olmalarının sağlandığı zorunlu derslerin yanında farklı uzmanlık alanlarından seçmeli dersler de yer almaktadır. Seçmeli dersler öğrencilerin kendilerini ilgi duydukları yönde geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. Öte yandan gelişen bilgisayar teknolojisinden yararlanmak amacıyla bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar dilinin öğretilmesini sağlayıcı dört döneme yayılan zorunlu dersler ile çeşitli seçmeli dersler bulunmaktadır. Ayrıca bölümümüz, farklı disiplinler arasında iş birliğine öncelik veren bir yaklaşıma sahiptir. Tüm bu program öğrencilerin gelişimlerini destekleyerek sosyal ve etik mesleki bilinç kazanmaları ve farklı perspektiflerden bakmalarını sağlamaktadır.

 

Dr. Öğretim Üyesi Elif SÖNMEZ, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı