Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon

İnsan etkinliklerine ve gereksinimlerine yanıt veren, güvenlik ve rahatlık sağlayacak biçimde tasarlanmış sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması üzerine odaklanmak; iç dekorasyonla sınırlı kalmayıp,  donatı ve donatı elemanlarının tasarımı, iç ve dış mekân tasarımı, çevre düzenlemeleri gibi geniş bir etkinlik alanını kapsamak; mimarlık disiplininin temelleri üzerine oturmak ve mimarlık disiplini ile ayrılmaz bir bütün oluşturmak.

 

Misyon

İnsani değerleri gözeten, yapılı çevrenin sosyal, psikolojik, kültürel, tarihsel, estetik ve teknolojik öğelerini dikkate alan, çevreye duyarlı, sosyal sorumluluk sahibi, disiplinlerarası çalışmaya ve takım çalışmasına yatkın, eleştirel düşünen, alanındaki teknolojiye hâkim, yaratıcı ve yetkin iç mimarlar ve çevre tasarımcıları yetiştirmek.