Close

Lisans Programı

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programının amacı aşağıdaki profile sahip mezunlar yetiştirmektir:

 1. Mekân ve çevre sorunlarına uygulanabilir, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilen ve tasarım dünyasına yön verecek bilimsel ve entelektüel temele sahip
 2. İç mekân ve çevre tasarımı, yönetimi ve sürdürülebilirliği unsurlarını bütünleştirebilen ve problemleri sosyokültürel, estetik, ergonomik ve teknolojik bakış açılarıyla ele alarak tasarım yapabilen
 3. Kuramsal çalışma ile uygulamayı birleştirebilen
 4. Disiplinler arası anlayış ve birlikte çalışma kültürüne sahip
 5. Mesleki formasyonunu kapsamlı bir bilgi temeli ve bütünsel bir tasarım anlayışı üzerine inşa etmiş.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı mezunu aşağıdaki bilgi ve becerilerle donatılır:

 1. Bilimsel ve eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi
 2. Yaratıcı tasarım becerisi
 3. Görsel iletişim ve gösterim araçları ve teknolojilerini kavrama ve kullanma becerisi
 4. Alanındaki gelişmeleri takip etme ve örnekleri analiz etme becerisi
 5. Disiplinler arası tasarım ve takım çalışması becerisi
 6. Tasarımda ergonomi, kullanıcı güvenliği, sağlığı ve konforu bilinci
 7. Tasarımda çevresel sistemler ve sürdürülebilirlik konularında yetkinlik
 8. Tasarımda çevresel, sosyal ve toplumsal unsurları gözetme ve bütünleştirme becerisi
 9. İlgili kanun, yönetmelik ve düzenlemeleri kavrama becerisi 
 10. Proje yönetimi ve uygulama süreçlerini anlama ve yerine getirme becerisi
 11. Mesleki sorumluluk ve etik bilinci
 12. Güzel sanatlar, beşeri ve sosyal bilimler alanlarında bilgi