Close

Lisans Programı

1) Teknik yeterlilik: Mezunlarımız, endüstri mühendisliğinin analitik ve sistem düşüncesini de içeren temel prensipleri ile bilgi teknolojilerini beraber kullanarak üretim, hizmet ve sosyo-ekonomik sistemleri analiz edebilecek, tasarlayabilecek, geliştirebilecek ve bu sistemlerde karşılaşılan sorunları belirleyebilecek, bu sorunların çözümüne yönelik etkin kararlar alabilecek ve bu kararları sosyal ve etik sorumlulukları göz önünde bulundurarak uygulayabilecektir.

2) İletişim becerileri: Mezunlarımız, çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak profesyonel bir şekilde sunabilecektir.

3) Takım bilinci ve liderlik: Mezunlarımız, çok disiplinli ortamlarda takım bilinci ile kişiler arası ilişkileri yönetip liderlik yapabilecektir.

4) Sürekli gelişim: Mezunlarımız, yeni bilgi ve beceriler edinerek sürekli olarak kendilerini geliştirebilecektir.

Altınbaş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Programı mezunu,

 

1) Matematik, fen ve mühendislik bilgisini gerçekçi olarak uygulayabilecektir.

2) Deney tasarlayıp, analiz yapıp, sonuçlarını yorumlayabilecektir.

3) Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar altında istenen ihtiyaçları karşılamak amacıyla sistem, parça ve süreç tasarlayabilecektir.

4) Çok disiplinli takım ortamında çalışabilecektir.

5) Mühendislik problemlerini tespit edip, tanımlayıp, formüle edip, çözebilecektir.

6) Profesyonel ve etik sorumluluk bilince sahip olacaktır.

7) Etkin biçimde iletişim kurabilecektir.

8) Mühendislik yaklaşım ve çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal anlamdaki etkilerini anlamak için gerekli kapsamlı eğitime sahip olacaktır.

9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayıp bunu temel ilke haline getirebilecektir.

10) Güncel konu ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

11) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik yöntemleri ve araçları kullanabilecektir.

12) Girişimcilik ruhu ve liderlik becerisine sahip olacaktır.

13) İnsan, malzeme, para, bilgi, donanım, ve enerji içeren bütünleşik sistemleri tasarlayıp, geliştirip, bunları uygulayabilecektir.

14) Karmaşık süreç ve sistemleri geliştirme, çözme, ve sonuçlarını analiz etme amaçlı matematiksel yetkinlik, analitik düşünme ve nitel yöntemler ile deneysel pratik bilgiye sahip olacaktır.

15) Bir işletmedeki endüstri mühendisliği problemlerini tanımlamada liderlik yapabilecek, gerekli bilgi ve becerilere sahip uzmanlardan oluşan çok disiplinli takım kurabilecek, takımın işleyişini koordine edebilecek, uygun sonuçlar ve yürütme önerileri sunabilecektir.