Close

AKADEMİK BİRİMLER

Bölüm Başkanının Mesajı

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler çerçevesinde Elektrik-Elektronik mühendisliği günümüzde güçlü kariyer olanakları ile öne çıkmaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği çalışma alanı oldukça geniş bir mühendislik alanıdır. Elektrik-Elektronik Mühendislerinin temel uğraşı alanları haberleşme, sağlık, enerji, bilişim sektörleri olarak özetlenebilmektedir.

Bölümümüz genç, dinamik, saygın üniversitelerden mezun öğretim üyelerinden oluşmaktadır ve öğrencilere kaliteli eğitim olanakları sunmaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü, Erasmus imkanı sağlamakta bunun yanında Coop eğitim modeline teşvik etmektedir. Bölümümüzde uygulanan programda kuramsal dersler, laboratuvar dersleri ile desteklenmektedir. Müfredatımızda yer alan zorunlu derslerin yanında bölümler arası seçmeli dersler ile öğrencilerin diğer mühendislik bölümleri işbirliği halinde olmaları sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası alanlarda başarılı olmaları sektörde aranan Elektrik-Elektronik mühendisleri olmaları, mesleki etik sahibi sorumluluk alabilen güncel, bilimsel ve teknolojik problemlere çözümler üretebilen mühendisler yetişmesine rehberlik etmek bölümümüzün hedefidir.

Doç. Dr. Yasa Ekşioğlu ÖZOK