Close

Program Eğitim Amaçları

1. Elektromanyetik, telekomünikasyon, robotik, sinyal işleme, finans gibi alanları içeren tüm

yerlerde ayrıca elektrik santralleri, şantiye ve akademide kariyer geliştirebilirler.

2. Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, biyomühendislik, elektromanyetik,

telekomünikasyon mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği gibi disiplinlerde lisansüstü

çalışamalar yaparlar.

3. Programın mezunları profesyonel yaşamlarında lider rollerini üstlenirler.

4. Elektrik-elektronik mühendisliği programı mezunları ulusal ve uluslararası ölçekte, elektrikelektronik

mühendisliği ile ilgili sektörlerde, akademik alanda ve AR-GE merkezlerinde tercih